Slované byli nečekaně bojovní, když se jednalo o byzantská území

Slované byli nečekaně bojovní, když se jednalo o byzantská území

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Slované jsou skupina národů, které sdílejí společné kořeny a historii. Jsou rozšířeni od Baltského moře až po Karpaty. Proslavili se svou statečností a bojovností, ale také svou bohatou kulturou a historií.

Společnost, která žila na našem území

Slované jsou jednou z nejvýznamnějších etnických skupin v Evropě. Pocházejí původně z východní Evropy a rozšířili se po celém kontinentu.

Slované se dělí na několik skupin, včetně Poláků, Čechů, Slováků, Rusů, Ukrajinců a Bulharů. Každá z těchto skupin má svůj vlastní jazyk a kulturu, ale všechny jsou spojeny společnými historickými, kulturními a jazykovými kořeny.

Slované pocházejí ze stejného původu, který se datuje do 6. století př. n. l. Jejich předkové byli nomádské kmeny, které se usadily na území mezi řekou Volhou a Dněprem. Tyto kmeny se postupně začaly spojovat a vytvářet kmenové svazy.

Slované jsou také známí svou silnou příslušností k víře. Mnoho Slovanů jsou křesťané, převážně pravoslavní nebo katolíci, ale také existují slovanské národy s většinovou muslimskou nebo židovskou populací.

Slovanské národy měly vliv na vývoj evropské kultury, zejména v oblasti hudby, kde se projevoval vliv slovanských melodií a rytmů. Slovanské písně, tance a literatura jsou ceněny po celém světě a slovanská architektura je také velmi rozmanitá a krásná.

Reklama

V současnosti se Slované potýkají s řadou otázek, jako jsou nacionalismus, migrace a ekonomické těžkosti. Přesto jsou stále silnou a významnou součástí evropské kultury.

Bojovali o své území do posledního muže

Slované byli považováni za klidný a mírový národ, ale když šlo o byzantská území, ukázali se být nečekaně bojovní. Byzantská říše byla v té době jednou z nejmocnějších světových velmocí a snažila se expandovat na východ. Slované se však rozhodli bránit své území a vedli mnoho bojů proti Byzantincům.

Byzantská mozaika
Mozaika z druhé poloviny 4. století | Zdroj: Jacques MOSSOT/ Creative commons, CC-BY-SA

Jedním z nejvýznamnějších bojů bylo tzv. „Velké slovanské povstání“ v letech 839–842, kdy se Slované spojili proti Byzantincům a úspěšně je porazili. Toto povstání ukázalo, že Slované nejsou jen pasivním národem, ale že jsou schopni se bránit a prosazovat své zájmy.

Okolo roku 550 se na Balkáně začali objevovat Slované a napadali provincie Thracie a Illyricum, které byly pod vlivem řecko-římské kultury. Tyto útoky byly úspěšné a vedly k rozsáhlému osídlování Slovanů po celém Balkáně. 

Slované se brzy objevili v dnešním Rumunsku, Bulharsku, bývalé Jugoslávii, a dokonce se dostali až na Peloponés. Slované také žili v symbióze s ostatními obyvateli v těchto zemích a postupně získávali území od Volhy po Severní moře.

Slované také úspěšně bránili své území před nájezdy nomádských kmenů, jako byli Avarové a Magyarové. Tyto boje ukazují, že Slované byli silný a odolný národ, který se nebál bojovat za svou svobodu a nezávislost.

Je třeba poznamenat, že Slované nebyli jen pasivními oběťmi, ale aktivně se účastnili mezinárodních událostí a bojů, které ovlivňovaly osud Evropy v té době.

Výborní bojovníci, o to lepší zemědělci

Slované jsou známí spíše jako dokonalí zemědělci, kteří se specializovali hlavně na pěstování obilí, chov dobytka a vinohradnictví.

Slovanští zemědělci byli schopni vytvářet úrodnou půdu na mnoha různých typech půdy, včetně těch, které byly považovány za neplodné. To jim umožnilo rozšiřovat své osídlení na různé oblasti Evropy.

Slovanští zemědělci také rozvinuli sofistikované metody zpracování obilí, jako například mlýn na obilí, který jim umožnil vyrábět mouku pro pečení chleba. Chov dobytka byl důležitou součástí jejich hospodářství, protože poskytoval mléko, maso a kožešiny. Vinohradnictví taktéž hrálo důležitou roli v jejich hospodářství, protože víno bylo cenným artiklem pro obchod a bohatství.

Slované rovněž rozvinuli systémy obranného pole, které jim umožnily chránit své území před nájezdy. Tyto systémy zahrnovaly vysoké zdi, hluboké jámy a vodní příkopy.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama