Velká část Evropanů zdědila gen roztroušené sklerózy po nomádech z ruských a ukrajinských stepí

Velká část Evropanů zdědila gen roztroušené sklerózy po nomádech z ruských a ukrajinských stepí

Foto: Kenny Arne Lang Antonsen / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Roztroušená skleróza je v severozápadních evropských zemích, zejména ve Velké Británii a Skandinávii, až dvakrát častější na počet obyvatel než v jižní Evropě. Důvodem však není nějaká genetická mutace, ale gen, který někteří Evropané zdědili po asijských kočovnících, napsal aktuálně server Naukawpolsce.pl na základě výzkumu zveřejněného ve vědeckém časopise Nature.

Výzkum zveřejněný v tomto prestižním britském časopise ukázal, že Severoevropané „vděčí“ za svou větší náchylnost k roztroušené skleróze (RS) genu zděděnému po pastevcích z kmene Jamnaja čili lidech jámové kultury ze západní Asie. Lidé jámové kultury dorazili do východní Evropy přibližně před 5000 lety a jejich kultura a zvyky se rychle rozšířily na východ i na západ. Smísili se s obyvateli střední Evropy, jejichž pozdější generace zdědili značné množství DNA lidí jámové kultury, uvedl server Naukawpolsce.pl.

O tomto kmeni se hovoří jako o nejbrutálnější a nejagresivnější společnosti, která žila v neolitické éře před více než 4000 lety. Vykopávky dokazují, že šlo o vysoké, svalnaté a násilné bojovníky, kteří přemohli ostatní na koních a nemilosrdně masakrovali nepřátele. Jejich muže zavraždili a s cizími ženami zplodili své vlastní děti. Během několika generací byla přítomnost dřívějších společností zcela vymýcena a DNA bojovník byla rozeseta po celé Evropě. 

Úvodní snímek: Umělecká rekonstrukce muže z jamsko-hrobové kultury 3000 let př. n. l. Na základě rekonstrukce obličeje od Alexeje Nechvalody (When modern Eurasia was born. Copenhagen University 10 June 2015.) a sekvencí DNA pro barvu kůže, očí a vlasů od Haaka 2015. Zdroj snímku od autora Kenny Arne Lang Antonsen / Creative commons, CC-BY-SA

Roztroušená skleróza

Rozvoj civilizace dostal některé infekční choroby pod kontrolu, a to především díky očkování, antibiotikům a lepším životním podmínkám, především lepší hygieně. Díky tomu žijí lidé mnohem déle. Objevily se však i jiné choroby, například roztroušená skleróza, která je s největší pravděpodobností autoimunitním onemocněním.

Tento typ onemocnění vzniká, když chybně nastavený imunitní systém začne napadat vlastní tkáně namísto patogenu. V případě RS se jedná o myelinovou pochvu nervových buněk centrálního nervového systému (mozku a míchy). Výsledkem jsou poruchy vidění, řeči, problémy se soustředěním pozornosti a motorické a senzorické poruchy.

Reklama

Nejnovější výsledky ohledně rozšíření genu roztroušené sklerózy přinesla mezinárodní studie vzorků DNA odebraných z kostí a zubů asi pěti tisíc našich předků, které se dochovaly a jsou uloženy v antropologických muzeích v Evropě a Asii. Vědci z univerzit v Cambridgi, Kodani a Oxfordu prováděli tyto analýzy po dobu 10 let, uvádí populárně-vědecký server Naukawpolsce.pl.

Seveřané to mají prokázané

Vědci prokázali, že „gen predisponující k roztroušené skleróze pochází od kočovného národa Jamnaja, který se do severní Evropy přistěhoval přibližně před 5 000 lety z území dnešního jižního Ruska, východní Ukrajiny a Kazachstánu. Jedná se o takzvané Jamnaje neboli představitele jamské (jámové) hrobové kultury.“ Podle časopisu National Geographic byli pravděpodobně prvními lidmi, kteří jako první osedlali koně a začali na nich jezdit (jiné hypotézy to vyvracejí – pozn.). A zabývali se chovem dobytka a ovcí.

Tyto národy se začaly v roce 2800 př. n. l. hromadně stěhovat na západ, pravděpodobně za lepšími pastvinami. Jejich zástupci se dostali na evropský kontinent a ve své DNA nesli gen, který chránil před infekčními zoonotickými chorobami, ale v moderní době, s rozvojem civilizace, začal zvyšovat riziko dalších onemocnění, především roztroušené sklerózy.

„Tento objev nás překvapil," přiznal ve vyjádření pro BBC News jeden z autorů studie Dr. William Barrie z University of Cambridge. Spoluautor studie profesor Lars Fugger z nemocnice Dr. Johna Radcliffa v Oxfordu se domnívá, že objev „demystifikuje" roztroušenou sklerózu, která se tak stává srozumitelnější. „Toto onemocnění není způsobeno mutací, ale je predisponováno genem, který nás chrání před patogeny," zdůraznil Fugger.

Další (nekalé) geny od předků

Gen, který zvyšuje riziko RS, není jediným genem, který Evropané zdědili po svých předcích, pokud jde o náchylnost k různým onemocněním. Jihoevropané jsou náchylnější k bipolární poruše a Východoevropané k Alzheimerově chorobě a cukrovce typu 2. To může souviset i s geny předanými od národů, které na náš kontinent přišly v minulosti, napsal Zbigniew Wojtasiński, autor článku po server Naukawpolsce.

Reklama
Reklama