Ludův kostel: Posvátnou rokli, útočiště odpadlíků a uprchlíků, osvítí slunce jen v jeden konkrétní den v roce

Ludův kostel: Posvátnou rokli, útočiště odpadlíků a uprchlíků, osvítí slunce jen v jeden konkrétní den v roce

Foto: Lud's Church by Mike Faherty / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Vysoko nad anglickou vesničkou Gradbach se v hluboké skalní rozsedlině vytvořené před miliony let sesuvem půdy nachází prvotní mikrosvět. Slunce pronikne do ukryté strže jen jednou za rok, v den letního slunovratu. Místní jí říkají Ludův kostel, podle říčního boha Keltů spojovaného s plodností a mytickými postavami, jako je Zelený muž a Král Rybář.

Lud's Church neboli Ludův kostel není žádná církevní stavba, ale hluboká, mechem porostlá propast plná historie, mýtů a temné zeleně, kamkoli se podíváte. Sejít po kamenných schodech hluboko do rozsedliny znamená uniknout do jiného světa...

Rokle

Hluboká propast pronikající do podloží Millstone Grit vznikla mohutným sesuvem půdy na svahu nad Gradbachem v hrabství Staffordshire v Anglii, v lese zvaném Back Forest, na jihozápadním okraji národního parku Peak District, asi 2,5 km západně od dálnice A53 mezi městy Leek a Buxton. Kombinované pískovce Roaches Grit (hrubozrnný pískovec) a Ashover Grit patří k nejrozšířenějším pískovcovým jednotkám v rámci skupiny Millstone Grit v Peak  District. Rokle je přes 100 metrů dlouhá a 18 metrů hluboká, mechem zarostlá, vlhká a chladná i v těch nejteplejších dnech. Prozkoumání propasti netrvá dlouho, protože je dlouhá pouhých 100 metrů, ale čas zde můžete strávit prozkoumáváním každého zákoutí.

Chuchvalce mlhy a svahy porostlé mechem vytvářejí v této hluboké rokli zvláštní atmosféru.

Slunce

Předpokládá se, že propast byla dávnými pohany považována za posvátné místo, nejspíše kvůli jevu, který se údajně vyskytuje v tento den, kdy v poledne o letním slunovratu svítí slunce přímo do rokle. Pokud je to pravda, pak možná právě odtud pochází název „kostela“ - jméno Lugh (běžně se anglicky překládá jako Lud, stejně jako Ludgate v Londýně), což byl keltský bůh slunce.

Lollardi

Rokle byla po staletí útočištěm uprchlíků a odpadlíků. V 15. století se v zalesněné krajině nedaleko strže sešla skupina náboženských odpadlíků zvaných lollardi. Lollardi v čele s „kacířem“ Janem Viklefem (angl. John Wycliffe) byli pronásledováni kvůli svému náboženskému přesvědčení. Podle některých z nich odkazoval název strže k Walteru de Ludankovi, který byl zajat, když se tu jedné noci účastnil tajného setkání, dozvídáme se z knihy Průvodce po mystických místech světa autorky Sarah Bartlettové.

Skály porostlé mechem a pokroucené stromy propůjčují Ludovu kostelu pravěkou atmosféru.

Vysoko do skalního výklenku nad roklí byla kdysi vklíněna galionová figura přezdívaná lady Lud, kterou sem nechal umístit majitel lesa v roce 1862 a která měla údajně upomínat na mrtvou dceru jednoho z lollardských kazatelů.

Reklama

Mýty

Kromě náboženské historie kostela Luds se k této oblasti vážou i některé mýty, popisuje Bartlettová. Čarovné ticho, dutiny stromů porostlé mechem a orosené kapradiny vytvářejí na tomto skrytém místě tajuplnou atmosféru prodchnutou přírodními živly, kde si není těžké představit pohanské bohy a bohyně.

Jedním z nejoblíbenějších mýtů je, že v rozsedlině údajně pobývali Robin Hood a mnich Tuck, když se skrývali před úřady. Ještě hlouběji do historie kostela Lud Church sahá mýtus, podle něhož propast vytvořil ďáblův nehet, když seškrabával části země.

Také se vypráví, že zdejšími lesy obchází přízračný lovec zahalený od hlavy k patě mechem a listím, který připomíná Zeleného muže z anglického folklóru. Podle jedné pověsti tady zemřel, když se jeho kůň prudce zastavil na okraji propasti a shodil ho dolů do kamenné rozsedliny.

Reklama
Reklama