Atlantida je stále zahalena množstvím záhad: O tom, zda město skutečně existovalo, se odborníci přou doteď

Atlantida je stále zahalena množstvím záhad: O tom, zda město skutečně existovalo, se odborníci přou doteď

Foto: manjik / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Atlantida je město, kde žili ti nejvyspělejší lidé. Mnoho lidí si myslí, že ji obývali právě Árijci, vyspělá rasa, která disponovala moderními technologiemi v nemoderním světě. Zakládá se to ale na pravdě, nebo je to čistý výplod fantazie?

V Atlantidě prý existovala civilizace před více než 9 000 lety

Alespoň to tvrdil řecký filozof Platón, tudíž vzhledem k jeho době to nyní bude více než 11 000 let. Ten popsal Atlantidu jako vyspělou a mocnou civilizaci s vyspělou technologií a sofistikovaným politickým systémem.

Od té doby bájná Atlantida fascinuje mnoho lidí. Všichni se snaží přijít na kloub tomu, zda tato civilizace skutečně existovala, či zda se jedná o pouhý výplod lidské představivosti.

Poloha je dosud neznámá

Veškeré průzkumy s cílem Atlantidu najít jsou ztíženy faktem, že nikdo neví, v jakých oblastech mohla vlastně ležet. Sám Platón šířil informaci, že Atlantida se nachází za Herkulovými sloupy. Kde tyto sloupy jsou? S největší pravděpodobností mluvil o dnešním Gibraltarském průlivu. Historici dále navrhují Karibik, Středozemní moře či Antarktidu jako možné umístění Atlantidy.

Ohledně zatopení Atlantidy, pokud někdy existovala, to vědci přisuzují zemětřesení či sopečným erupcím, které město postupně potopily v moři.

Atlantida – pravda nebo mýtus?

Platónův popis Atlantidy byl tak detailní, že sloužil jako zárodek mnoha dalších teorií. Věřilo se, že Atlantida byla úzce spjata se starověkými civilizacemi. Také Egypťané a Mayové byli na svou dobu velmi vyspělí, což umožnilo lidem věřit, že mohla existovat ještě vyspělejší civilizace.

Reklama

A svým dílem, zda Atlantida existovala, či ne, přispěli i vědci, kteří se dodnes nemohou dohodnout. Někteří věří, že skutečně existovala a civilizace byla velmi vyspělá, jiní zastávají názor, že mohla existovat, ale byla obydlena běžnými lidmi, kteří s vyspělou civilizací neměli pranic společného.

Atlantidu hledalo mnoho lidí napříč celým světem, avšak nikdo ji nenašel
Atlantidu hledalo mnoho lidí napříč celým světem, avšak nikdo ji nenašel | Zdroj: xload / Depositphotos

Ovšem najdou se i tací, kteří tvrdí, že šlo o senzaci, kterou Platón vymyslel, a že měl pro to svůj důvod.

Hledalo ji mnoho lidí napříč celým světem, avšak nikdo ji nenašel. Proto dnes převládá názor, že příběh o Atlantidě je čistě smyšlený. Tato myšlenka se opírá o fakt, že neexistují přesvědčivé důkazy a že starověké civilizace se o Atlantidě nezmiňují ani slovem. A jelikož doba pokročila a dnes máme spoustu možností, ale přesto ani stopa po ruinách Atlantidy, příběh o ní je zřejmě smyšlený.

Zastánci existence Atlantidy tvrdí, že nedostatek důkazů neznamená, že Atlantida nemohla existovat. Argumentují, že důkazy mohly být zničeny v průběhu času nebo že se Atlantida nalézala jinde než v místě, které udal Platón.

Atlantida jako pouhá metafora

Teorie, že Platón použil Atlantidu jako pouhou metaforu, která by symbolizovala společnost, která byla vyspělá a postupně i tak arogantní, že její zkáza byla nevyhnutelná, se stává stále pravděpodobnější. Jedná se vlastně o výmysl Platóna, kterým reprezentoval svou představu o dokonalé společnosti, která ale není dokonalá ve všech směrech.

Další teorie však naznačuje, že Atlantida mohla existovat a mohla již být objevena. Autor této teorie se opíral o fakt, že města Trója a Knóssos byla také považována za mýtická, což se postupně vyvrátilo. Fanoušci tvrdí, že jedno z těchto dávných měst může být bájná Atlantida.

Reklama
Reklama