Přistání na Měsíci není jen jedna velká konspirační teorie. Důkazů o pravosti události je mnoho

Přistání na Měsíci není jen jedna velká konspirační teorie. Důkazů o pravosti události je mnoho

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Lidstvo zažívá novou éru dobývání Měsíce. Přesto se však ještě dnes objevují názory, že lunární expedice jsou pouze výmyslem a důkazy o lidské noze na povrchu naší přirozené družice jsou podvrhy. Zde je několik důvodů, proč se konspirátoři mýlí.

Široká veřejnost má nyní možnost sledovat nové plány NASA i dalších agentur a společností ve snaze vybudovat na povrchu Měsíce základnu pro stálou lidskou posádku. I dnes jsou však kosmičtí vědci a inženýři prakticky bombardováni dotazy a názory poukazující na fakt, že se žádná cesta k Měsíci nekoná a v minulosti ani nikdy nekonala. Tyto názory přitom nejsou ničím novým a společností rezonují již více než 50 let. Jak tedy těmto pochybovačům odhalit a dokázat skutečnou pravdu?

Díky složitosti celé operace je vyvracena celá řada skutečností

Zásadním problémem cest do vesmíru je poměrně značná komplexnost těchto misí. Někteří tedy zpochybňují již samotný start raket a raketoplánů, jiní pak úspěšné přistání na povrchu Měsíce, další pak opětovný start a návrat na Zemi. Objevují se i teorie o tom, že Měsíc i Země jsou ploché, a přistání na lunárním povrchu tak již z logiky věci nedává smysl. Proto zákonitě existuje také poměrně dost důkazů, které se tyto úvahy snaží vyvrátit.

Na cestách k Měsíci se podílely stovky tisíc lidí

Ačkoliv je komunita konspirátorů věřících ve zfalšování přistání na Měsíci poměrně početná, ani tým vědců a dalších expertů, kteří se na jeho realizaci v minulém století podíleli, není nikterak zanedbatelný. Podle údajů NASA se na projektech Apollo, které se dodnes řadí mezi největší počiny v dějinách lidstva, podílelo celkem až 400 tisíc lidí. To by znamenalo, že všichni tito odborníci byli do projektu přizváni pod podmínkou zatajování těchto informací, a je jen velmi málo pravděpodobné, že by v případě podvrhu žádný z nich nevyšel s pravdou ven.

Získaný materiál byl zevrubně analyzován

V průběhu misí Apollo bylo získáno celkem 380 kilogramů hornin a dalších materiálů přímo z povrchu měsíce. V následujících dekádách došlo k jejich podrobné analýze, přičemž drtivá většina dat byla prezentována i veřejnosti. Nezávislé experimenty pak jednoznačně potvrzují extra-terestriální původ těchto materiálů, a je tedy zřejmé, že skutečně pochází z Měsíce.

Celý svět jako svědek

Přestože lunární mise byly vědeckými expedicemi, velkou roli v nich hrála národní hrdost. Prezident John F. Kennedy se zoufale snažil smazat ostudu z toho, že Sovětský svaz porazil Ameriku s první družicí a prvním člověkem ve vesmíru. Sověti by nejraději viděli, kdyby Spojené státy neuspěly. Kdyby měli sebemenší důkaz, že Apollo 11 nepřistálo, je absurdní si myslet, že by to zamlčeli. Jejich radioteleskopy sledovaly každou misi a měly by spoustu příležitostí zachytit, kdyby signál přicházel odjinud než z Měsíce.

Další důkazy

O přítomnosti člověka za Měsíci svědčí také například množství předmětů, které jednotlivé mise na povrchu naší přirozené družice zanechaly – nejrůznější sondy, zrcadla či lasery lze i dnes na Měsíci najít. V souvislosti s těmito misemi pak byly provedeny další experimenty, které pravost uvedených informací potvrdily. Komunita konspirátorů však zůstává stále významná. V boji proti popírání skutečnosti tak nezbývá než oslovit ty, kteří do této zvláštní králičí nory ještě nespadli.

Reklama
Reklama