Skryté poselství v Poslední večeři od Leonarda da Vinciho. Odborníci rozkryli, co nám chtěl umělec sdělit

Skryté poselství v Poslední večeři od Leonarda da Vinciho. Odborníci rozkryli, co nám chtěl umělec sdělit

Foto: Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Poslední večeře je jedním z nejvýraznějších děl umělce Leonarda da Vinciho. Obraz vzniknuvší v 15. století zachycuje apoštoly a Ježíše. Jedny z posledních studií se ale snaží prokázat, že se nejedná o klasické vyobrazení náboženských postav.

Již deset let se spekuluje o myšlenkách da Vinciho děl

Leonardo da Vinci je známý nejen díky svým obrazům, ale také zápisníkům, které se zabývají astronomií, paleontologií, botanikou i dalšími zajímavými tématy. Některé z jeho myšlenek ale v posledních letech vyvolávají spoustu zajímavých dohad. A to především obraz se světci Večeře páně. Všechno začalo před více než deseti lety. Tehdy se objevili teorie přinášející nové poznatky o Šifře mistra Leonarda. Zde se řešily role Máří Magdalény a svatého grálu. A tak přišlo na přetřes také další z da Vinciho děl. A sice Poslední večeře. V tomto obrazu má být skryto hned několik poselství, která po staletí nebyla rozluštěna.

Na obrazu Poslední večeře chybí svatozář

Původně obraz třinácti světců začíná být spíše považován za obraz se třinácti obyčejnými lidmi. Ti mají být skutečnými smrtelníky. A to jak apoštolové, tak i samotný Ježíš. Dílo Leonarda da Vinciho není prvním obrazem, na kterém byla tato událost ztvárněna. Již dříve se objevilo hned několik desítek děl zachycujících Poslední večeři. Všechny tyto obrazy se ale od toho vytvořeného da Vincim přeci jen trošku liší. Na žádném z těchto obrazů totiž nechybí svatozář.

Da Vinci mohl věřit v obyčejnost všech

A právě díky tomu se objevují dohady o skutečném poselství obrazu da Vinciho. Všechna díla ostatních umělců zachycují Ježíše i jeho učence jako svaté bytosti se svatozáří na hlavě. K nim se ale da Vinci rozhodně nepřipojil. Leonardo tuto konvenci naprosto ignoroval a světce zachytil bez svatozáře.

Taddei zkoumal obraz několik dlouhých let

Mario Taddei zkoumání díla věnoval více než deset let. A přišel s myšlenkou, že se da Vinci přiklání ke smrtelnosti a obyčejnosti všech lidí. Právě to má být největším tajemstvím všech da Vinciho děl a také jeho tajným poselstvím. Všech třináct mužů má být naprosto obyčejných. Navíc se na obraze nenachází žádný mimozemský nebo nadpřirozený předmět.

Večeře páně podle da Vinciho nemusí mít žádný náboženský motiv

Dílo Večeře páně vzniklo již před několika stovkami let. To, zda opravdu da Vinci nepovažoval žádného z apoštolů ani samotného Ježíše za svaté, již pravděpodobně nikdy nebude jasně prokázáno. Lze ale s jistotou říci, že se Večeře páně od děl ostatních umělců diametrálně liší. Na celém da Vinciho obrazu nenajdeme ani jediný znak, který by obraz spojoval s náboženstvím.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama