Leonardo da Vinci navrhoval i válečné zbraně. Podívejte se, jak mohl vypadat třeba tank

Leonardo da Vinci navrhoval i válečné zbraně. Podívejte se, jak mohl vypadat třeba tank

Foto: Leonardo da Vinci - rukopis Leonarda da Vinciho / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Leonardo da Vinci je připomínán především jako velký umělec. Byl však také pozoruhodným vědcem a vynálezcem. Mnohé z jeho vynálezů byly podivné, některé úžasné a nejeden byl smrtelně nebezpečný. Jaké slavné da Vinciho návrhy se dochovaly dodnes?

Život a dílo Leonarda da Vinciho: Odborníkem na vše

Leonardo da Vinci se narodil ve Vinci ve Florentské republice v roce 1452. Pocházel z poměrně skromných poměrů. Vyučil se u malíře a sochaře Andrey del Verrocchia, svou uměleckou kariéru následně zahájil ve Florencii. Později pobýval mimo jiné v Miláně a Římě, než v roce 1519 zemřel ve Francii ve věku 67 let. Je připomínán jako jeden z největších umělců všech dob. Nejvíce ho proslavily obrazy Mona Lisa a Poslední večeře, zatímco Vitruviánský muž je dnes kulturní ikonou. Da Vinci je však také připomínán jako technický génius. Ačkoli většina jeho návrhů nebyla nikdy vyrobena kvůli omezením tehdejších technologií, jejich samotná koncepce byla impozantní.

Da Vinci jako vynálezce

Leonardo da Vinci přistupoval k vědě roztříštěně. Učinil významné objevy v oblasti anatomie, stavebnictví, hydrodynamiky či optiky. Nikdy se však neobtěžoval své objevy publikovat. Jeho motivací byla čistá láska k vědě a poznání. Podobně nahodilý byl i jeho přístup k vynalézání. Navrhoval vše od fantastických létajících strojů až po zařízení poměrně běžná a každodenní (např. automatický navíječ cívek). Významnou oblastí Leonardova výzkumu pak byly mobilní zbraně.

Da Vinciho mobilní zbraně: Tank či helikoptéra

Tank

Snad jednou z nejznámějších Da Vinciho zbraní je jeho tank, zejména poté, co se objevil v jedné z populárních videoherních sérií Assassin's Creed. Design Leonardova tanku připomínal křížence točící se hračky a UFO. Jednalo se o kruhovou podstavu pokrytou šikmými ocelovými pláty, které bylo možné nastavit tak, aby ji chránily před útokem nepřítele. Stroj měl po celém svém obvodu namontováno působivé množství kanónů, které mu umožňovaly útočit z jakéhokoli úhlu.

Uvnitř jej obsluhovalo osm mužů, kteří otáčeli klikami a převody tak, aby se zařízení pohybovalo. Tank by byl skutečně impozantní nebýt jedné zásadní konstrukční chyby: nefungoval. Prototyp byl skutečně postaven pro armádu k testování, ale ta údajně zjistila, že pohonné ústrojí nelze k pohybu užít. Převody tak byly nastaveny tak, že tank byl zcela nepohyblivý. Taková zdánlivě elementární chyba se zdá u tak geniálního člověka, jako byl Leonardo, skutečně být zvláštní. Historikové tvrdí, že šlo o akt sebedestrukce, buď aby se ujistil, že jeho konstrukci nikdo nekopíruje, nebo proto, že byl vlastně tajně pacifista.

Návrhy vozů a zbraní kolem roku 1485
Zdroj: Leonardo da Vinci / https://www.rct.uk/collection / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs | Návrhy vozů a zbraní kolem roku 1485

Vůz osazený kosami

Mnoho Leonardových návrhů zbraní se nikdy nedostalo z papíru do reality a jeho vůz s kosami je toho skvělým příkladem. Jako humanista a historik byl Leonardo fascinován starověkou historií a starověkým válečnictvím. Mnoho jeho snah směřovalo ke zdokonalení těchto starších návrhů. Římané a Peršané používali s jistým úspěchem vozy s kosami a da Vinci se pokusil předchozí modely vylepšit. Leonardův vůz tak představoval jezdce na koni, který táhl stroj s rotujícími lopatkami. V některých návrzích se zdá, že jezdec táhne jeden stroj za sebou, ale v jiném má rotující čepele vpředu a vzadu.

Ornitoptéra

Snad nejznámějším Leonardovým návrhem je jeho ornitoptéra, která je často považována za předchůdce moderní konstrukce vrtulníku. Měla rotující křídla, která vytvářela odpor vzduchu sloužící k vznášení stroje. Myšlenka tak spočívala v tom, že pokud se ornitoptéře podaří vytvořit dostatečný odpor, stroj i jeho pilot se odlepí od země. Ačkoli se nejednalo vyloženě o zbraň jako takovou, je snadné pochopit, proč měla jakákoli armáda zájem o nasazení ornitoptéry v boji. Stejně jako v případě da Vinciho návrhu tankové zbraně však moderní vědci nevěří, že by fungoval. 

Reklama
Zdroje článku:
Reklama