Řeka Nil byla Egypťany po staletí uctívána jako božstvo a nositelka života

Řeka Nil byla Egypťany po staletí uctívána jako božstvo a nositelka života

Foto: AlexAnton / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Globální změna klimatu a intenzivní využívání nicméně může řece přinést významné problémy. Katastrofální mohou být důsledky zejména pro místní obyvatele, kteří jsou na vodě z Nilu životně závislí.

Podle historiků ovlivňoval Nil každý aspekt místního života – zajišťoval obživu, umožňoval rozvoj zemědělství a byl zásadní pro přepravu materiálu pro velké stavby, které se dochovaly až do dnešních dnů. Rozvoj starověkého Egypta by byl bez řeky Nil nemyslitelný.

Řeka Nil se skládá ze dvou hlavních zdrojnic – Bílého NIlu a Modrého Nilu. Nil protéká celkem 11 státy a jeho povodí pokrývá zhruba 3 miliony kilometrů čtverečních, což odpovídá přibližně 10 % rozlohy celé Afriky. Stáří řeky je odhadováno až na 30 milionů let, během nichž byl Nil zásobárnou vody pro celý region. Řeka Nil byla zkrátka nedílnou součástí vzestupu starověkého Egypta.

Problémy

I dnes je Nil klíčovým faktorem rozvoje celého regionu. Stále častěji se však ve vědeckých kruzích objevují studie, které varují před budoucím neblahým vývojem, který může otřást Egyptem i okolními zeměmi. Stejně jako jiné části naší planety i na území povodí Nilu dochází k oteplování s ohledem na rostoucí koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Projekce ukazují, že ačkoliv se objem dešťových srážek má v povodí Nilu o 20 % zvýšit, půjde tato změna ruku v ruce s častějšími obdobími horka a sucha.

Nil sužují problémy, jak na severu, tak na jihu. Na jižním konci se s problémy potýká Viktoriino jezero, které je pro Nil hned po dešťových srážkách nejvýznamnějším zdrojem vody. Nicméně s ohledem na vypařování, menší objem srážek a další faktory hrozí v horizontu několika staletí jeho úplné vymizení. Na severu je významným problémem pronikání slané vody ze Středozemního moře v důsledku poklesu síly toku Nilu. Slaná voda ze Středozemního moře již znečistila hektary půdy, oslabila místní flóru a snížila kvalitu pěstované zeleniny.

Odhaduje se, že v současnosti trpí 10 % populace v okolí Nilu nedostatkem pitné vody, v budoucnu by tento podíl mohl dosáhnout až 35 %. To by s přihlédnutím k očekávanému populačnímu růstu znamenalo až 80 milionů lidí bez dostatku pitné vody pro každodenní život.

Nižší průtok vody má řadu dopadů, mezi které patří menší úroda, nižší výroba elektřiny a zvýšená eroze půdy. Tato situace se má navíc dle odhadů Organizace spojených národů dále zhoršovat. Pokud budou teploty i nadále růst, může to znamenat znehodnocení až sto tisíc hektarů zemědělské půdy, která se nachází do deseti metrů nad hladinou moře. To mělo katastrofické dopady zejména na Egypt, v jehož severní části se vyprodukuje 30 až 40 % zemědělské produkce celé země.  

Reklama
Řeka Nil, zdroj: Nick Brundle Photography / Shutterstock

Možná řešení

Ačkoliv jsou problémy, kterým bude Nil čelit, významné, existují cesty, jak na negativní trendy reagovat. Stěžejní prioritou je zajistit, aby bylo jídlo a voda rovnoměrněji rozprostřeno mezi obyvatelstvo. Stejně jako dnes, i v budoucnu bude jídla i vody dostatek, ale některé vrstvy populace si je nebudou moci dovolit nebo k nim vůbec nebudou mít přístup.

Velmi důležité je zajistit spravedlivé rozdělení vody mezi státy, kterými Nil protéká a nenaslouchat populistickým tvrzení, která často přisuzují vodní zdroje ve větší míře některému ze státu. Dlouhodobě je ostře sledovaným například projekt „Velké přehrady etiopského znovuzrození“, což je kontroverzní stavba vodní elektrárny na Modrém Nilu v západní části Etiopie.  

Války o vodu patří mezi katastrofické scénáře futurologů, nicméně historické zkušenosti ukazují, že společný problém spočívající v nedostatku vody může vést i k rozvoji efektivní spolupráce mezi státy. Nezbývá než věřit, že místní lídři dokážou tváří v tvář pesimistickým předpovědím najít správná řešení, která zajistí prosperitu celému regionu a jeho obyvatelům.

Reklama
Reklama