Z pradávného podvodu žen na muže vznikl tajný obřad Selk´namů – Kloketen

Z pradávného podvodu žen na muže vznikl tajný obřad Selk´namů – Kloketen

Foto: Pehuén Editores Pehuén Editores / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Původní obyvatelé Ohňové země, Selk´namové, byli organizováni v patrilineárních a patrilokálních společenstvích. Jejich osobní atributy, privilegia a majetek se dědily v otcovské linii, mužští potomci žili na území otce. Když se žena vdala, odešla ke svému manželovi, měla však právo vrátit se na teritorium svého otce.

Každý rod měl své teritorium, které se nazývalo harwen. Toto teritorium bylo dané a bylo respektováno ostatními rody. Selk´namové mohli provádět sběr a lovit pouze ve svých harwenech. Pokud chtěli vkročit do cizího území, museli vždy předem zaslat vzkaz s žádostí o povolení. Pokud toto pravidlo bylo porušeno, mohli být příchozí napadeni vlastníky území. Vlastníci území žádosti o vstup nikdy neodmítali.

Zatímco rod byl širší společenství příbuzných, nejužší rodina – rodiče, děti, prarodiče, svobodní strýcové, bezdětné sestřenice a bratranci – se nazývala haska. Každý člověk ve společenství Selk´namů mohl mít jeden nebo více titulů současně, což mu dodávalo vyšší prestiž. Titul neznamenal, že ostatní lidé mu byli podřízení. Selk´namové žili v beztřídní společnost bez šéfů, každý se musel podílet na zajištění živobytí.

Iniciační ceremonie Kloketen

Kloketen byl tajný obřad, výhradně pro muže, který měl nesmírný význam pro jejich sebevědomí a i pro sebevědomí celého kmene.

Ceremoniál měl podle staré mytologie kořeny ještě v období matriarchátu, kdy ženy „vládly“ a muži byli vázaní poslušností a museli vykonávat ty nejnepříjemnější práce. Ženy, aby udržely muže v poslušnosti, pro ně vymyslely hry Kloketen. Při těchto hrách se ženy převlékaly za duchy a zjevovaly se mužům. Muži však časem na tento podvod přišli a všechny dospělé ženy pobili.

Reklama

Z těch dob pocházela „nová“ ceremonie Klokoten, která ženám měla demonstrovat mužskou nadřazenost. Během této ceremonie se muži pomalovali podle toho, jak si představovali, že by měl jimi představovaný duch vypadat. Ženy musely přiměřeným tancem demonstrovat svoji podřízenost.

Mladí muži, kteří se této slavnosti účastnili poprvé, museli předtím podstoupit poměrně těžké zkoušky, jejichž součásti byl z dnešního pohledu treking, střelba a zápas ve wrestlingu. Všichni pak byli vázání tajemstvím a nesměli o podrobnostech této ceremonie mluvit.

Právě obrázky z iniciačních obřadů a suvenýry kopírující iniciační masky jsou vlastně jedinou připomínkou národa, který po staletí obýval Ohňovou zemi. Může se to zdát kruté, ale je přínosné, že to chce i dost odvahy postavit se takto k chybám svých předků.

Reklama
Reklama