Co spolu měli abatyše Mlada Přemyslovna a první pražský biskup Dětmar

Co spolu měli abatyše Mlada Přemyslovna a první pražský biskup Dětmar

Foto: Dobroš, CC0 / Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Šikovná dcera mladšího bratra svatého Václava dosáhla na svou dobu neobyčejného vzdělání, jež získala pravděpodobně v bavorském Řezně, městě, s nímž měly přemyslovské země úzké kontakty. Ze stejného, tedy západního, směru přišel do Čech také mnich, který se později stal prvním pražským biskupem. Tito dva se setkali na půdě stejné náboženské instituce.

Princezna Mlada (zemřela po roce 983 či v 994) byla jednou z mnoha dcer knížete Boleslava I. zvaného Ukrutného, v jehož církevní politice sehrála patrně významnou roli. Vedla totiž – na tu dobu poněkud překvapivě žena - poselstvo do Říma k papeži Janu XIII. s žádostí o založení pražského biskupství.

Její vyslanecká aktivita byla korunována úspěchem a Mlada získala nejen souhlas ve věci biskupství, ale i založení benediktinského kláštera při kostele sv. Jiří na Pražském hradě, který byl vůbec prvním klášterem v českých zemích. Kolem roku 970 byl tedy založen první klášter v Čechách - ženský benediktinský. Abatyší se v něm stala sama Mlada, která přijala jméno Marie, dcera Boleslava I. „Ukrutného“ a sestra Boleslava II. „Pobožného“, za jehož panování byl klášter formálně založen.

Jako abatyši ji Kosmas připomíná ještě roku 983 v souvislosti s knížecím potvrzením majetku biskupství a kláštera při nastolení biskupa Vojtěcha. Svojí aktivitou sehrála Mlada-Marie významnou roli při počátcích prvních českých církevních institucí.

Dětmar – první pražský biskup

Již Kosmas popisoval prvního pražského biskupa jako muže podivuhodné výmluvnosti a učenosti. O jeho životních osudech nevíme mnoho, snad jen to, že do Prahy přišel patrně jako mnich (benediktin z kláštera sv. Jana Křtitele v německém Magdeburku) a vzápětí si získal oblibu Boleslava II., jež se následně odrazila v aktivitách vedoucích k jeho biskupské volbě.

Reklama

Kosmas, náš jediný informátor, neopomíná připomenout Dětmarův saský původ, jedním dechem však zdůrazňuje i jeho dobrou znalost slovanského jazyka. „Jelikož v domácích vodách neexistoval dostatečně vzdělaný a schopný kandidát pro takovou funkci, musel na pražský biskupský stolec nastoupit Sas. Cizinec se jmenoval Dětmar (německy Thietmar nebo také Dietmar – pozn.) a původně žil jako benediktinský mnich v saském klášteře Corvey (německy Fürstabtei Corvey poblíž Höxteru – pozn.). České prostředí však znal, v Praze totiž nějakou dobu před svým zvolením pobýval,“ napsal server Stoplusjednička.

Kosmova kronika přináší rovněž informaci, že již první pražský biskup přistoupil k systematickému vybírání církevního desátku, vybíraného od každého, „jehož majetek dosahoval alespoň výši jednoho popluží, a to ve výši dvou kop obilí po padesáti snopech“. Mezi jeho další činy náležel i podíl na založení kláštera sv. Jiří na Pražském hradě - prvního kláštera na našem území. Dětmar zemřel 2. ledna 982 v Praze.

Na úvodním snímku k článku je vyobrazena první svatojiřská abatyše, Přemyslovna Mlada, jak předává berlu prvnímu pražskému biskupovi Dětmarovi (asi v roce 974). Malba přibližně z roku 1350 byla nalezena na sarkofágu krále Vratislava I. v kostele sv. Jiří na Pražském hradě.

Reklama
Reklama