Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci

Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci

Foto: D. Howard Hitchcock - Maxon / Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Havajští Menehune byli velmi výkonní a pracovali pouze od západu do východu slunce. Díky jejich malému vzrůstu se nabízí spojitost s indonéským homo floresiensis. Existuje několik teorií a legend o původu a bytí rudolících bytostí.

Existují různé teorie poukazující na možný původ Havajanů, ze všech však vyplývá, že k prvnímu osídlení Havaje došlo směrem z Polynésie. Ve své knize Havaj Václav Černý uvádí, že Ostrovy byly osídleny ve 3. stolení našeho letopočtu. Podle Abrahama Fornandera (1812–1887), havajského etnologa, původem ze Švédska, byla osídlena kolem roku 550 n. l. Fornander nacházel v řeči Havajanů příbuznost s indickým sanskrtem, protože však v jejich příbězích nejsou zmínky o koních, skotu ani ovcích, usuzoval, že opustili Indii dříve, než si člověk tato zvířata ochočil. Moderní poznatky ale Fornanderovu myšlenku o osídlení Havaje vyvracejí, píše Marie Wamberová ve své absolventské práci Havajská spiritualita.

Teorie o Menehune

Menehune byli lidé malého vzrůstu, méně než metr vysocí, a údajně přicestovali na Havaj mnohem dříve než Polynésané, ještě v tzv. době předkontaktní, tedy než lidé Oceánie začali migrovat mezi Ostrovy. Uměli zpracovávat kámen a mnoho z vodních příkopů, chrámů a rybníků na Ostrovech vystavěli právě oni, konkrétní dva rybníky a devět heiau (terasovité chrámy z kamenů) nejbližších městu Honolulu na O’ahu jsou výsledkem jejich práce.

Menehune je označení bytostí popisovaných v legendách původních obyvatel Havajských ostrovů. Jsou líčeni jako malí lidé, vysocí necelý metr, s groteskně zdeformovanými rudými obličeji. Žijí v odlehlých hustě zalesněných oblastech a vycházejí z úkrytů pouze v noci, živí se rybami a lesními plody…

(zdroj: cs.wikipedia.org)

Menehune je označení bytostí popisovaných v legendách původních obyvatel Havajských ostrovů. Jsou líčeni jako malí lidé, vysocí necelý metr, s groteskně zdeformovanými rudými obličeji. Žijí v odlehlých hustě zalesněných oblastech a vycházejí z úkrytů pouze v noci, živí se rybami a lesními plody…

Menehune pracovali od západu slunce do jeho východu, svou práci vykonali vždy za jednu jedinou noc. Na náročnou práci je najímali místní náčelníci, protože jejich vlastní lidé nebyli schopni pracovat tak rychle jako Menehune. Tito původní obyvatelé nebyli zvyklí stýkat se s ostatními lidmi na Ostrovech, to by vysvětlovalo jejich práci během noci, kdy lidem bylo náčelníkem zakázáno vycházet ze svých obydlí na rozkaz Menehune.

Reklama

V pozdějších variantách vyprávění splynuli Menehune s představami o trpaslících, lesních děvách a skřítcích. Původně však šlo pravděpodobně o etnickou nebo sociální skupinu, odlišnou především pro odbornost ve své činnosti. Nejvíce Menehune žilo na ostrovech O’ahu, kde se usídlili v údolí Manoa, a na ostrově Kaua’i. Jejich, pro běžné lidi neobvyklé, kamenické schopnosti se projevily i ve výstavbě vodních kanálů na přívod vody z řeky blíže k vesnicím. Menehune jsou přirozenou součástí havajské kultury dodnes, například dohlížejí na stavební práce.

Původ Menehune

Ohledně původu se nabízí spojitosti mezi Menehune a homo floresiensis (člověk floreský), jakožto obyvateli indonéského ostrova Flores. Tito hominidé dosahovali v dospělosti výšky pouze o něco více než metr. Jejich extrémně malou výšku objevitelé přisoudili tzv. ostrovnímu nanismu, který způsobuje, že těla velkých druhů živočichů se v prostředí s omezenými potravními zdroji po několika generacích zmenší. Nálezy jejich pozůstatků pocházejí z období před 190 až 50 tisíci lety.

Jedna teorie říká, že Menehune byli opravdu prvními obyvateli Havajských ostrovů, kteří na Ostrovy připluli nejpravděpodobněji z Tahiti. Druhá domněnka tvrdí, že byli prostými lidmi z nižších vrstev. Argumenty pro druhou teorii jsou silné, neboť prostý lid, který na souostroví vykonával tvrdou práci, nebyl tak vzrostlý jako vládnoucí vrstva, což bylo způsobeno jejich na živiny mnohem chudší stravou. Důkazem jejich existence je nespočet příběhů, ve kterých se vyskytují a počet dochovaných záznamů o lidech menšího vzrůstu s nadlidskými schopnostmi, popisuje Marie Wamberová.

Figurky Menehune patří k populárním suvenýrům pro návštěvníky Havaje – jako reklamu pro lety na Havaj je využívala také společnost United Airlines.

Reklama
Zdroje článku:
Wamberová, Marie: Havajská spiritualita, absolventská práce, Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, katedra filozofie a teologie, Praha 2021., cs.wikipedia.org
Reklama