Matyáš Korvín dokázal v roce 1469 porazit Jiřího z Poděbrad v boji o trůn

Matyáš Korvín dokázal v roce 1469 porazit Jiřího z Poděbrad v boji o trůn

Foto: Dennis Jarvis from Halifax, Canada / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Byl malý a údajně ani ne moc hezký. Vynikal však fyzickou silou a odhodláním a jako chlapec získal vynikající vzdělání. Nakonec se Matyáši Korvínovi podařilo stát se v roce 1458 uherským a později českým králem.

Kdo byl Matyáš Korvín?

Korvín proslul především jako milovník kultury. Do Uherského království doslova přinesl renesanci, která se nejprve šířila prostřednictvím italských městských států. Za Korvína se však objevila i na území dnešního Maďarska, a to v době, kdy byla velká část východní Evropy ohrožena sílící Osmanskou říší. Korvín je dodnes považován za nejschopnějšího panovníka v maďarských dějinách. Jeho nástupci ho však nedokázali následovat. Zemřel ve Vídni 6. dubna 1490 a jeho nástupcem se stal Vladislav Jagellonský. Byl zvolen stavy, které nerespektovaly poslední vůli Matyáše Korvína, aby ho nahradil jeho nemanželský syn Jan.

Sňatek a vzdělání

V roce 1476 se Korvín oženil s neapolskou královnou Beatrix, která se později stala uherskou, chorvatskou a českou královnou. Byla dcerou aragonského krále Ferdinanda I. a neapolského krále Ferranta, takže se jí dostalo vynikajícího vzdělání, což v té době nebylo běžné.

Ani Matyáš však ve svém učení nezahálel. Na svém sídlo Budín, které leží v maďarské metropoli, si zval nejrůznější vědce a učence. Právě tak se mu podařilo do své země dostat i italské malíře a sochaře, kteří sem přinesli renesanci. Obzvlášť pak obdivoval italského filozofa a lékaře Marsilia Ficina, který přeložil všechna Platónova díla z řečtiny do latiny.

Střet s Jiřím z Poděbrad

Jiří z Poděbrad byl českým králem v letech 1458–1471. Nastoupil tedy k moci ve stejné době, kdy se Korvín ujal vlády nad Uherskem. Oba muži však měli jen pramálo společného. Aktivity Jiřího z Poděbrad se totiž znelíbily Vatikánu, který jej exkomunikoval z církve a prohlásil jej za kacíře. Byl to pak právě Matyáš Korvín, který se stal poslancem církve ve snaze Jiřího porazit.

V roce 1468 tak Korvín vyhlásil českému králi otevřenou válku. Následně pak dobyl Moravu, Slezsko a Lužici, ale vlastní Čechy obsadit nedokázal. O rok později byl pak prohlášen za českého krále, přestože například husité jej jako svého vladaře nikdy neuznali. Když pak Jiří z Poděbrad v roce 1471 zemřel, přiklonili se raději k volbě Vladislava Jagellonského.

Dobývání a přetváření Evropy

Korvín se později obrátil proti většímu nepříteli, kterým byli Osmané. Podařilo se mu získat několik klíčových pevností. V roce 1478 pak uzavřel s Vladislavem Jagellonským dohodu o rozdělení českých zemí. Matyáš za své vlády založil jednu z prvních profesionálních stálých armád středověké Evropy, slavnou Černou armádu.

Kromě toho přinesl řadu inovací v oblasti vlády, soudnictví a již zmiňovaného umění. Nakonec však selhal v tom nejzákladnějším – zajistit si vhodného dědice. Spolu se smrtí Matyáše Korvína se tak rozvoj renesance na území Maďarska výrazně zpomalil, byť formálně trval až do 17. století. Navzdory některým pochybným rozhodnutím během své vlády se však Korvín stal jedním z nejslavnějších evropských panovníků.

Reklama
Reklama