Kdo je kdo v mafii. Mafie má jasnou strukturu a každý má své místo. Jen nevybočit z řady

Kdo je kdo v mafii. Mafie má jasnou strukturu a každý má své místo. Jen nevybočit z řady

Foto: Chicago Bureau, Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Úspěch mafie zajišťuje velmi efektivní pyramidová hierarchie, která připomíná management velkých firem. Systém je založený na přenesení odpovědnosti za kriminální činy na nižší úrovně, takže členové na vrcholku jsou pro zákon téměř dosažitelní.

Sicilská mafie, známá také jako sicilská „Cosa Nostra“ („Naše věc“), vznikla na Sicílii v polovině 19. století. Ke konci 19. století se rozšířila společně s italskými imigranty na východní pobřeží Spojených států. Mafie se odlišuje od ostatních kriminálních skupin striktní hierarchií a infiltrací do státních aparátů.

Přísná hierarchie sicilské „Cosy Nostry“

Nejkonzervativnější mafií, co se týče vnitřního uspořádání, je sicilská Cosa Nostra. Jádrem každé mafiánské organizace je rodina (cosca), která u sicilské mafie není tvořena výhradně příbuznými jedinci. Mafiánská rodina ovládá konkrétní oblast nebo městský obvod

Rappresentante (představitel mafiánské rodiny)

Na vrcholku hierarchie sedí vůdce mafiánské rodiny (capofamiglia), známý také jako don. Vůdce nese formální titul rappresentante (představitel) a disponuje obrovskou autoritou. Don má hned pod sebou zástupce a poradce.

Vicerappresentate (podšéf)

Vliv podšéfa je v různých mafiánských rodinách odlišný. Někdy je vycvičen jako šéfův nástupce, který má zaujmout jeho místo v případě smrti nebo odchodu do penze. 

Consigliere (poradce)

Mezi šéfem a zástupcem stojí tzv. consigliere, který má na starosti nestranná rozhodnutí v zájmu prospěchu organizace. Nebývá přímo zapojen do kriminální činnosti. Bývá většinou jmenován šéfem nebo volen vyššími členy mafie. Často představuje také šéfova mluvčího. Pro ostatní členy vzbuzuje téměř stejný respekt jako šéf. 

Reklama

Capo (kapitán)

Kapitán se zapojuje přímo do mafiánských aktivit, a pokud vydělává dost peněz, je považován za úspěšného. Malou část výdělku si ponechá, zbytek odevzdá podšéfovi, který je předá šéfovi. Každý kapitán vede svou vlastní buňku o 10 vojácích

Soldato (voják)

Vojáci jsou nejnižší členové mafiánské rodiny. Dělají obvyklou „špinavou práci“, jako vymahače atd. Budí nejmenší respekt a také nejméně vydělávají, naopak jsou ale nejvíce ohroženi mocí zákona. 

Collaboratore (spolupracovník)

Spolupracovníci sice nejsou skutečnými členy mafie, ale jsou zapletení do jejich podnikání a nacházejí se na výplatní listině mafie. Jsou to například drogoví dealeři, nájemní vrazi, zloději, zkorumpovaní policisté a soudci.  

Mandamento (mafiánský obvod)

Tři sousedící mafiánské rodiny vytváří další organizační strukturu, označovanou mandamento (obvod). Například Palermo, hlavní město Sicílie, je rozděleno na 8 mafiánských obvodů. Šéfové obvodů, capomandamentos, zasedají provinční komisi, která plní roli nejvyššího mafiánského orgánu – parlamentu, soudu a obchodní komory. 

Zasvěcení do „ctihodné společnosti“

Rituál přijetí mezi „ctihodné muže“ tkví v předstoupení novice před skupinu nejvýše postavených mafiánů. Novic je bodnut do ruky, aby svou krví pomazal svatý obrázek, který je poté spálen. Přitom pronese větu: „Zradím-li Cosu Nostru, ať mé maso shoří jako tato světice.“ Přijat může být pouze člověk, který má pro mafii užitek (zločinec, příbuzný, v kontaktu s prostředím). 

Reklama
Reklama