Komu se nelení, tomu se zelení aneb Vyznáte se v českých příslovích? Zvládnete alespoň 8 z 10?

Komu se nelení, tomu se zelení aneb Vyznáte se v českých příslovích? Zvládnete alespoň 8 z 10?

Foto: photoschmidt / Shutterstock

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Komu se nelení, tomu se zelení. Toto české přísloví ve zkratce vysvětluje, že lidé, kteří nejsou líní, získají například ovoce. Zasejí ovocné stromy a starají se o ně. Poté mohou pyšně očesat svoji úrodu.

Přísloví

Lidová slovesnost, úsloví, přísloví či přirovnání tvoří významnou složku českého jazyka. V přísloví je obsažena lidová moudrost a zkušenost. Je to vlastně forma umění, takto výstižně pojmenovat vlastnosti člověka. V přísloví naleznete vzácné rady do života typu „Chlubí se cizím peřím.“ nebo „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ Některá přísloví nás nabádají k určitému chování či jednání. Například „Zameť si před svým prahem.“, „Co jsi z úst vypustil, to ani párem koní nedostaneš zpět.“ Jiná přísloví se opírají o bytost čerta. „Co je šeptem, to je čertem.“

Ekvivalenty v cizích jazycích

Zajímavou oblastí je porovnávání přísloví v různých cizích jazycích. Doslovný překlad je spíše výjimkou.

Německy – „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ – Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Francouzsky – „Le vent de prospérité change bien souvent de côté“ – „Kam vítr, tam plášť“

Některá česká přísloví znáte velmi dobře, rodiče nebo babičky a dědečkové vám je vštěpovali od dětství. S jinými jsme se seznámili pravděpodobně až ve škole jak v rámci výuky českého jazyka, tak od ostatních spolužáků či učitelů. Možná zavzpomínáte na některá typická přísloví, která vaši oblíbení kantoři používali.

Reklama

Spisovatelé

Spisovatelé povídek a románů rádi zasazují do svých děl přísloví, kterými jazyk oživí a dotváří přesně určitou situaci v ději nebo povahové rysy hlavních či vedlejších postav. Mezi české spisovatele, kteří používají přísloví můžeme zařadit například Jaroslava Haška nebo Karla Čapka.

Doufám, že jste si připomněli česká přísloví a že je možná začnete více používat jak v mluveném, tak v psaném projevu.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama