Reklama

KVÍZ: Otestujte své znalosti českých přísloví

KVÍZ: Otestujte své znalosti českých přísloví Foto: Masson / Shutterstock
Publikováno:
1 min

Každý z nás určitě dokáže vyjmenovat nějaká ta česká přísloví. Některá jsou známá, jiná méně. Znáte dobře česká přísloví? Otestujte své znalosti pomocí našeho kvízu.

Reklama

Co je přísloví?

Přísloví představuje příklad lidové slovesnosti. Jedná se o ustálený výrok obsahující obecně platné zásady. Vyjadřuje životní moudro a jeho smyslem je ponaučení. Rodiče nám pomocí něj vštěpují základní hodnoty, které se vztahují k naší kultuře. Každé přísloví má za úkol vyjadřovat poučný fakt. Většina přísloví souvisí se způsobem lidského života, ukazuje mezilidské vztahy, je spojována se vztahy lidí k určitým událostem okolního světa nebo k přírodním jevům. Některá přísloví vyjadřují lidské moudrosti.

V ustálených stylizovaných výrocích se objevují zásady, které jsou obecně platné. Může se však také jednat o určité životní zkušenosti, které mají mravoučnou povahu. Jejich vyjádření může být přímé nebo řečené obrazným způsobem. Aby se přísloví snáze zapamatovalo, může být vyjadřováno pomocí rýmovaného dvojverší. Přísloví představují také celé věty, které nelze nijak změnit ani přeformulovat. Jedná se totiž o věty ustálené.

 

Reklama
Reklama