Byl Kryštof Kolumbus opravdu modrooký blonďák?

Byl Kryštof Kolumbus opravdu modrooký blonďák?

Foto: neftali / Shutterstock: Kryštof Kolumbus na kubánské poštovní známce z roku 1992.

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Zatím nikdo nenašel autentický dobový portrét Kryštofa Kolumba. V průběhu let vzniklo mnoho podobizen, které rekonstruují jeho vzhled podle písemných popisů. Zobrazují ho různě, s dlouhými či krátkými vlasy, silného, hubeného, vousatého, hladce oholeného, přísného i klidného.

Mořeplavec byl „dobré postavy a vzhledu, vyšší než průměr a silně urostlý: oči živé a ostatní části obličeje v dobrých proporcích, vlasy velmi zrzavé a obličej poněkud zarudlý a pihovatý ...." dlouhý obličej s poněkud vysokými tvářemi, ale ani tlustý, ani hubený,“ popisuje známou osobnost světových dějin portál Christopher-columbus.eu. „Měl orlí nos a jeho oči měly světlou barvu; pleť měl světlou, ale rozněcovala se do živé rudé. V mládí měl světlé vlasy, ale když mu bylo třicet let, všechny mu zbělely." - Takto otce popsal jeho druhorozený syn Ferdinand. Ten by měl být jistě považován za spolehlivý zdroj, protože ve věku 12 až 18 let neustále cestoval se svým otcem.

Další historik té doby, Bartolome de las Casas, „historik Indie“, znal Kolumba po jeho návratu z Nového světa docela dobře. Jeho popis souhlasí s ostatními výčty s výjimkou popisu vousů. Píše, že „jeho postava byla vysoká, nad střední: jeho obličej byl dlouhý a tvář impozantní, nos orlí, oči jasně modré, pleť světlá, směřující k rozhodně červené, vousy a vlasy měl zrzavé, dokud byl mladý. Ale koho to zajímá, brzy mu zbělaly."

Portrét mořeplavce Kryštofa Kolumba, autor Salvadoran Colones.  Fotka od Prachaya Roekdeethaweesab / Shutterstock

Šedivá je vlastně blond

Další zdroj, Quora.com, doplňuje citaci historika Casase: „…v mládí měl světlé vlasy a vousy, kvůli mnoha neduhům a nemocem brzy prošedivěl.“

V době, kdy podnikl svou první plavbu přes Atlantik do Západní Indie, byl již ve středním věku, bylo mu 41 let, což bylo v té době poměrně dost, a proto bývá zobrazován jako šedovlasý, což může po staletí evokovat plavou barvu jeho vlasů.

Oblečení skromné

Podle dobových zpráv měl Kolumbus ve zvyku oblékat se prostě, po vzoru františkánského mnicha. Andres Bernaldez, jeden z prvních admirálových životopisců, ve svém díle Reyes Catolicos napsal, že "... Do Kastilie přišel v červnu 1496 a kvůli své zbožnosti byl oblečen do roucha barvy starobylého hábitu bratří svatého Františka, zhotoveného téměř jako hábit, a nosil šňůru svatého Františka." V roce 1496 se Kolumbus vrátil do Kastilie, kde se stal mnichem.

Portréty (ne)skutečné

Za pozornost stojí tři rané Kolumbovy portréty. Autory byli Paulus Jovius, Sebastiano Luciano Piombo a Lorenzo Lotto. Ukazují tři různé pohledy na mořeplavce, které utvářely jeho pozdější obraz ve světě. Zdá se však, že žádný z nich nebyl namalován podle skutečnosti.

Reklama
Reklama