Křováci přicházeli na svět, žili a umírali s pohlavím v polovztyčené pozici. Podle něj pojmenovali svůj národ

Křováci přicházeli na svět, žili a umírali s pohlavím v polovztyčené pozici. Podle něj pojmenovali svůj národ

Foto: EcoPrint / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Bušmeni, Sanové čili Křováci pokládali pozici svého pohlavního údu za významný rys své odlišnosti od ostatních, že dali svému národu jméno, které tento fakt otevřeně hlásá: Qhwai-xkhwe.

Přestože pojmenování Křovák s sebou v češtině nese jistý pejorativní nádech, budeme ho užívat, protože tak je uváděno jejich jméno v jediné knize van der Posta přeložené do češtiny. Sir Laurens Jan van der Post (1906-1996), jihoafrický spisovatel, novinář a cestovatel, ve své knize Ztracený svět Kalahari, jíž předcházel stejnojmenný dokument pro stanici BBC z roku 1955, etapně popsal Křováky neboli Sany jako málokdo.

Vždyť mezi nimi žil celý život a jejich poznání zasvětil veškerý svůj volný čas. Asi těžko bychom hledali etnografa, který pobýval u svého národa tak dlouhou dobu jako právě on. O to je jeho svědectví zajímavější a hlavně pravdivější. O Křovácích s nadšením říkal: Křovák byl právě takový, jaký měl být; v jeho postavě bylo něco magického. Ale ze všeho nejpozoruhodnější byla snad jejich originalita. Až do základů svých bytostí, do nejintimnějších podrobností fyzického utváření byli uděláni jinak než ostatní.

Národ i postavení Qhwai-xkhwe

Muži přicházeli na svět se vzácnou anatomickou originalitou: žili a umírali s pohlavím v polovztyčené pozici. Tento fakt shledávali natolik důstojným, že se jej nijak nepokoušeli falešně zastírat. Ano, natolik jej pokládali za významný rys své odlišnosti od ostatních, že dali svému národu jméno, které tento fakt otevřeně hlásá: Qhwai-xkhwe, popsal van der Post.

Skalní malby kmene Sanů čili Křováků - postavy lovců s vyobrazenou pozicí mužského pohlavního údu.
Skalní malby kmene Sanů čili Křováků - postavy lovců s vyobrazenou pozicí mužského pohlavního údu. | Zdroj: chrisdaviez / Shutterstock

„Zvuk čirého potěšení, jakým to slovo zní na jejich rtech, je milý na poslech; zamlasknutí těch složených souhlásek jim zablýskne na jazyku jako sluníčko na zářivém trsu kvítků, který vyrazil na temném hlodaši (dřevina) našich hor.“

Reklama

Jejich výjimečným znakem je "Qhwai-xkhwe", penis, který je od narození až do smrti vždy vztyčený a který vždy chápali jako znak zvláštní důstojnosti a nikdy ho na skalních malbách nezakrývali. Ani dnes se neostýchají pojmenovat svůj národ podle této zvláštnosti. Je jisté, že Sanové migrovali na jih ze střední Afriky zhruba před 25 000 lety, a tedy dříve než všechny ostatní původní národy (například Hottentoti, Ovambové, Tswanové, Xkosové a Zulové) a osídlili jižní polokouli Afriky.

Výrazné siluety po skalách

A tak se také malovali všude po skalách Afriky v nahé siluetě, jasně ukazující právě tuto zvláštnost jejich rodu a to ne z nemravných úmyslů, které jim někteří evropští archeologové po evropsku přičítali, ale prostě proto, že je jejich bůh po pečlivé úvaze ukoval ve velké kovárně Afriky nahé a bez ostychu, právě tak a ne jinak, napsal van der Post.

Původ a podoba zvláštnosti

Předpokládá se, že bušmeni byli původem neolitičtí lovci z Pyrenejského poloostrova a měli stejné předky jako staří Egypťané. Etnologové dospěli k tomuto závěru, protože Křováci mají s Egypťany společné dva genetické aspekty: výše zmíněné polovztyčené mužské pohlaví a u žen tzv. „Tablier Egyptien" - prodloužené stydké pysky ženského genitálu, které přesahovaly přes citlivou část těla jako kožní zástěra a chránily je před intimními zraněními při putování trnitou buší.

Reklama
Zdroje článku:
allmytraveltips.ch, VAN DER POST, Laurens. Ztracený svět Kalahari. Praha: Mladá fronta, 1967. Kolumbus.
Reklama