Julius Caesar měl nemanželské dítě s Kleopatrou. Reakce jeho právoplatné manželky vedla k novému zákonu

Julius Caesar měl nemanželské dítě s Kleopatrou. Reakce jeho právoplatné manželky vedla k novému zákonu

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Kleopatra a Gaius Julius Caesar byli prvotřídním mocenským párem, který během svého epického milostného vztahu vybudoval impérium. Zplodili i právoplatného dědice.

Vědci dodnes diskutují o tom, zda Kleopatra Caesara skutečně milovala, a tvrdí, že využila příležitosti, aby si prostřednictvím Caesara upevnila moc v Egyptě. Poukazují především na jejich věkový rozdíl, jemu bylo přes padesát a jí 21. Je sice pravda, že Kleopatra byla vychytralá politická vládkyně, ale poté, co se stala Caesarovou milenkou (a obzvláště poté co se jim narodil syn), s ním trávila hodně času a jezdila s ním i do Říma, místo aby zůstávala doma v Egyptě. Je tedy pravděpodobné, že Kleopatra na začátku možná viděla v jejich vztahu mocenskou příležitost, ale později se skutečně zamilovala.

Julius Caesar a jeho ženy

Julius Caesar byl nejen prvním římským císařem, ale také velkým milovníkem. Měl celkem tři manželky a mnoho milenek. Jeho první ženou byla Kornélie, s níž měl Caesar jediné legitimní dítě, dceru Julii. Kornélie pravděpodobně zemřela při porodu ve věku 28 let. Jeho další ženou byla Pompeia. Pompeia a Julius byli manželé jen krátce, než se rozvedli kvůli skandálu Bona Dea, který skončil zatčením Pompeiina milence. Jeho poslední ženou byla Kalpurnia. Je proslulá tím, že Caesara varovala před jeho smrtí dříve, než k ní došlo. A to právě ona byla jeho ženou, když měl mimomanželský vztah s Kleopatrou.

Julius Caesar a Kapulrnie

Podle dobových pramenů byla navzdory manželově nevěře dobrou a věrnou manželkou, a když se dozvěděla o připravovaném atentátu, marně se snažila manželově vraždě zabránit. Kalpurnia se provdala za Julia Caesara koncem roku 59 př. n. l., tedy v době jeho konzulátu. Bylo jí asi sedmnáct let, a byla tedy pravděpodobně mladší než její nevlastní dcera Julie.

Kleopatra, Caesar a Marcus Antonius

Kleopatra byla mocná a důležitá žena, rozhodně nepotřebovala „svádět“ Caesara ani Marka Antonia. Důvodů, proč Caesar a Marcus Antonius navázali s Kleopatrou sexuální vztah, bylo mnoho. Zaprvé, politické vztahy mezi Římem a Egyptem se táhly již po generace a bylo v zájmu obou udržovat blízké vztahy. Navíc bylo běžné, že Caesar a Marcus Antonius udržovali styky s významnými ženami, ať již panovnicemi či manželkami vůdců, jediný rozdíl byl v tom, že Kleopatra se za otcovství svých dětí nestyděla a nikdy je neskrývala. Po Caesarově smrti potřebovala Kleopatra udržovat blízké vztahy s Markem Antoniem, protože ovládal Východořímskou říši, jejího geografického souseda. Stejně tak poté, co Marcus Antonius ztratil kontrolu nad touto oblastí, musel spoléhat na Kleopatřino bohatství a moc. Tyto svazky tedy byly oboustranně výhodné. 

Caesarion, jediný syn Julia Caesara

Kleopatra měla čtyři děti, z nichž pouze jedno se dožilo dospělosti. Kleopatřino první dítě byl syn, kterého měla s Caesarem. Když ji Caesar pozval do Říma, Kleopatra jejich dítě přivezla s sebou a všem ho ukázala, včetně Kalpurnie. Ta, k překvapení všech, nepožadovala rozvod a stála věrně po manželově boku. Dítě pravděpodobně přijala, nejspíše proto, že sama děti mít nemohla. Kleopatra s Caesarionem žili v Římě asi dva roky. Caesar dal dítěti své jméno a sepsal zákon, podle něhož si může vzít tolik žen, kolik chce. Římané nebyli Caesarovým vztahem s Kleopatrou nijak zvlášť nadšeni a její návštěva byla pravděpodobně posledním impulsem k odstranění Caesara.

Reklama

Kleopatra se po Caesarově smrti vrátila do Egypta, kde pravděpodobně zařídila smrt svého mladšího bratra Ptolemaia XIV Theose Filopatora II., aby uvolnila místo svému synovi na trůnu. Její ambicí bylo, aby se Caesarion stal Caesarovým nástupcem. Poté, co Kleopatra navázala vztah s Markem Antoniem, římským triumvirem Východu, se Caesarion v roce 34 objevil v Alexandrii s titulem „král králů“, zatímco jeho matka se nazývala „královna králů“. Po Antoniově katastrofální porážce u Akcia v roce 31 během války proti Octavianovi poslala Kleopatra Caesariona do Bereniky – námořního přístavu na pobřeží Rudého moře v Horním Egyptě. Octavianus ho však vylákal zpět do Alexandrie, kde byl mladý král popraven.

Kleopatřiny děti s Markem Aureliem

Kleopatra měla také dvojčata, Alexandra Hélia a Kleopatru Selénu, a dalšího syna, Ptolemaia Filadelfa, všechny s Markem Antoniem. Osud Alexandra Hélia není znám a neexistují o něm žádné historické záznamy, předpokládá se však, že někdy mezi svým 11. a 14. rokem zemřel (nejspíše rukou některého z nepřátel svých rodičů, pravděpodobně Octaviána). Podobně je tomu i s Ptolemaiem Filadelfem. Jediná přeživší, Kleopatra Seléné se nakonec stala královnou Mauretánie.

Reklama
Reklama