Nahota ve starém Římě nebyla tak normální jako u liberálních Řeků. Některá tabu byla ale nepřekročitelná

Nahota ve starém Římě nebyla tak normální jako u liberálních Řeků. Některá tabu byla ale nepřekročitelná

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ve starověkém světě se na řadu sociálních projevů pohlíželo poněkud odlišným způsobem, než je tomu v moderní společnosti. Nejinak tomu bylo i v případě nahoty. Jak se v tomto ohledu lišily národy starého Říma a Řecka?

Vyobrazování nahoty je v umění starověkého Řecka a Říma tak běžné, že ideálem tehdejší postavy představované sochami bohů byl nahý muž atletické postavy. Oproti kultuře Egypta se zde tak nahota prosazovala mnohem benevolentněji. Rozhodnutí zobrazovat své největší hrdiny a bohy nahé nebylo z rozmaru, ale spíše součástí hluboce zakořeněné filozofické a kulturní ideologie, v níž bylo lidské tělo spíše oslavováno než hanobeno. Významnou měrou k tomu přispělo také pořádání nejrůznějších atletických soutěží při náboženských slavnostech, kde byla láska k nahému tělu demonstrována prakticky na každém kroku.

Spodní prádlo v Římě zahrnovalo podprsenky i pleny

Existují záznamy o tom, že se Římané chránili před nechtěným odhalením intimních partií za pomoci spodního prádla. Mladé ženy a budoucí nevěsty tak například nosily spodní tuniku zvanou supparus. Jednalo se o dlouhý kus plátna kolem stehen, který vypadal jako jakási halena. Mnohdy přitom sahal až k ramenům.

Ženy také nosily prsní pás, tedy tehdejší obdobu dnešní podprsenky. Tímto způsobem bylo navíc možné si poprsí nechat na pohled zvětšit. Tyto pásy, nazývané strophia, pak lidé často přirovnávají k bikinám.

Na některých mozaikách byly vyobrazeny ženy oděné do spodního dílu nazývaného subligar. Jednalo se o jakési pleny, které však byly mnohdy také součástí mužského oděvu. Mnohdy se jednalo o poměrně objemné spodky, které mohly u mužů opět opticky zvětšovat některé tělesné proporce.

Římané se v mnoha ohledech odhaleného těla inspirovali právě v Řecku

Pokud jste byli ve starověkém Římě spatřeni nazí, velmi záleželo na tom, zda jste muž nebo žena. Pochopitelně pak hrál roli i celkový kontext samotného odhalování. Římští muži se obecně za nahé mužské tělo příliš nestyděli. Byli v tomto ohledu trochu konzervativnější než Řekové, kteří byli v otázce mužské nahoty na veřejnosti notoricky liberální. Ani v Římě však nebylo nahé mužské tělo považováno za něco, za co bylo třeba se stydět.

Reklama

Římané tak například převzali řecký zvyk nahých atletických soutěží. Současně vytvořili mnoho kopií řeckých maleb a soch zobrazujících nahé muže. V některých případech však mužská nahota rozhodně nebyla přípustná. Římský historik Cassius Dio ve svých Dějinách Říma uvádí, že dva nazí muži se náhodou setkali s Livií Drusillou, manželkou císaře Augusta, a byli odsouzeni k trestu smrti, protože viděla jejich genitálie. Sama Livia však zasáhla a nechala muže propustit bez trestu, protože prý nešlo o projev neúcty, a naopak v nich viděla živé sochy jakožto ideál krásy.

Z baziliky Junius Bassus na kopci Esquiline, Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Pohled na nahotu se značně lišil u mužů i žen

Římané měli k ženské nahotě drasticky odlišný postoj. Stejně jako mužská nahota byla i ženská nahota v umění přijatelná, a to díky vlivu řeckého zobrazování nahých žen. Navzdory přítomnosti ženské nahoty v umění však bylo velmi tabu, aby se skutečná žena z masa a kostí objevila nahá na veřejnosti. Dodnes neexistují záznamy o tom, že by římské ženy běhaly nahé po ulicích během nějakých konkrétních svátků. Pokud by se některá z nich pokusila běhat nahá po ulicích, pravděpodobně by to skončilo nějakým přísným trestem.

Oděv odrážel sociální status

Větší či menší míra nahoty ve společnosti svým způsobem odrážela postavení, které v ní jednotlivec zaujímal. Často také hrálo roli to, při jaké příležitosti byl člověk plně odhalen. Pravděpodobně jen těžko si lze představit nahotu například na přednáškách filozofů a učenců. Naopak otroci měli například odhalená ňadra téměř vždy. Právě status této sociální vrstvy byl zdůrazňován veřejným odhalováním.

Je zřejmé, že nahota ve starověkém Řecku a Římě pobuřovala společnost mnohem méně, než by tomu bylo například dnes. Ačkoliv však moderní civilizace odhalování na veřejnosti spíše odsuzují, v některých kulturách je dodnes poměrně běžné. Jednotlivé názory na nahotu se tak i v 21. století stále liší, a je velmi pravděpodobné, že se globální mantry v tomto směru pravděpodobně nikdy nedočkáme.

Reklama
Reklama