Jindřich VI. byl prudérní král. Dokonce potřeboval pomoci v milostných hrátkách s Markétou z Anjou

Jindřich VI. byl prudérní král. Dokonce potřeboval pomoci v milostných hrátkách s Markétou z Anjou

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Jindřich VI. byl anglický král vládnoucí v 15. století, který byl často popisován jako prudérní a neschopný vládce. Kromě toho se také říká, že potřeboval pomoc v milostných záležitostech s Markétou z Anjou, která byla jeho manželkou.

Jindřich VI. byl anglický král, který vládl v době, kdy se země potýkala s mnoha bouřlivými politickými změnami a konflikty, což byly boje mezi dvěma rodovými dynastiemi, Yorky a Lancastery, o trůn Anglie. Narodil se v roce 1421 ve Windsoru jako syn Jindřicha V. a Kateřiny Francouzské a byl korunován králem v roce 1429 ve věku pouhých osmi let ve Westminsterském opatství, poté co jeho otec zemřel na nemoc během svého tažení vůči Francii. Jeho matka vládla jako regentka, dokud Jindřich VI. nebyl dospělý.

Nejmladší král Anglie

Jindřich VI. byl nejmladším králem, který kdy vládl Anglii, a v době jeho korunovace se zdálo, že země se konečně dostane k zaslouženému klidu. Kateřina z Valois se o malého Jindřicha nepřetržitě starala a jeho strýcové mezitím drželi úřady ve Francii i Anglii. Pod jejich vedením pokračovala Anglie ve válce s Dauphinem Karlem, který si po smrti svého otce, Karla VI., nárokoval francouzský trůn.

O dva roky později po jeho korunovaci, v prosinci 1431, byl Jindřich korunován francouzským králem v Paříži. Avšak Francouzi ho nepřijali a pod tlakem budoucího Karla VII. museli Angličané ustoupit.

V té době také začal konflikt mezi Humphreyem, vévodou z Gloucestru, a kardinálem Beaufortem, kteří měli odlišné názory na další vedení stoleté války. Zatímco Humphrey chtěl ve válce pokračovat za každou cenu, Beaufort ji chtěl ukončit za nejvýhodnějších podmínek.

Problémy v manželství

Jindřich VI. se oženil s Markétou z Anjou, dcerou Reneho, vévody z Anjou, v roce 1445. Jejich manželství bylo zpočátku poměrně šťastné a Markéta se stala jedním z hlavních poradců svého manžela. Nicméně později se ukázalo, že Jindřich VI. měl problémy s plodností a potřeboval pomoc v milostných hrátkách s Markétou.

Reklama

Podle historických záznamů byl Jindřich VI. prudérní a někdy se zdálo, že nemá zájem o sexuální aktivity. Jeho manželka Markéta z Anjou však měla velkou touhu po potomstvu a nebyla ochotna se spokojit s jeho nedostatkem zájmu o sex.

Markéta z Anjou se držela půstu až čtyřikrát nebo pětkrát do týdne kvůli oplodnění, ale nedostatečná výživa zhoršovala šanci na těhotenství, jak uvádí odborníci. Ačkoliv se nakonec královským manželům narodil syn Eduard v roce 1453, veřejné mínění tvrdilo, že biologickým otcem není král Jindřich.

Shrnutí osobnosti Jindřicha VI.

Králova osobnost byla komplikovaná. Byl sice slabý a snadno ovladatelný, ale zároveň dokázal být tvrdohlavý a pomstychtivý. K vládnutí neměl příliš schopností a více se zajímal o náboženství a vzdělání.

Jeho náboženské nadšení se prohlubovalo s věkem. Během církevních svátků a postů nosil žíněné roucho a nařídil, aby jeho jídlo začínalo krvavým kusem masa jako připomínka Ježíšových ran. Postupem času se stal zcela neschopný plnit své povinnosti a utíkal do apatie.

Reklama
Reklama