Islámská láska: Mezi Mohamedovými manželkami byla o 15 let starší ikona i velmi krásná židovka

Islámská láska: Mezi Mohamedovými manželkami byla o 15 let starší ikona i velmi krásná židovka

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Představy o „lásce v Orientu", jejich příkazech a zákazech, jsou často knižně romantické a mnohdy i nepřesné. Taktéž vyprávění o harémech. Přitom slovo harém, správně harím, lze přeložit právě jako „zákaz“. Harém se v těchto falešných představách stal nejatraktivnějším obrazem utajeného milostného života orientálců.

Uzavřené ženy v těchto harémech měly těšit panovníka. Obecně měly ženy v harému sloužit mužům. Z odděleného harému nesměly ženy vycházet. A aby snad pohled na nezahalené ženy muže pohlavně nevzrušoval, měl na veřejnosti ženy oddělovat od světa i závoj či přehoz, popisuje Miloslav Stingl ve své knize Sex v pěti dílech světa, aneb, Cestopis časem a prostorem tělesné lásky světa.

Ve světě islámu

Příkazy a zákazy se tedy opíraly o islám, významné a velice rozšířené náboženství, které přirozeně regulovalo i veškerý sexuální život. Islám se zrodil na arabském poloostrově. Jeho prvým hlasatelem – prorokem – byl Muhammad (Mohamed) pocházející z města Mekky, jemuž se prý několikrát zjevil Alláh, jediný bůh muslimů. Mohamed jeho zjevení – tyto boží příkazy a zákazy – zapsal – jsou obsaženy v koránu, ve „Svaté knize“ muslimů, jednotlivých kapitolách – súrách.

Muž víc než žena

Protože islám navázal na místní starší arabské tradice a také na židovské náboženství – judaismus – jsou i jeho názory v mnohém podobné jeho předchůdcům. Jedním z těchto odkazů je možná i to, že islám poněkud upřednostňuje muže před ženami.

Mnohoženství dříve a dnes

Se zdánlivou přednostní postavení muže v arabské a obecně islámské společnosti souvisí i další často velice zromantizovaná představa o tom, že v těchto zemích mají muži právo na větší počet manželek. Tedy že mohou praktikovat mnohoženství. Korán skutečně říká: „Berte si za manželky ženy takové, které jsou příjemné, dvě, tři a čtyři.“ Větší počet manželek než čtyři ani korán nepřipouštěl a v současné době je v arabských zemích a v celém muslimském světě mnohoženství – polygamie – spíše řídkým jevem. Naproti tomu přirozeně vůbec nepřicházelo v úvahu, aby měla jedna žena více manželů.

Reklama

Mohamedovy manželky

Zpočátku nebyl však „maximální počet“ čtyř manželek tak důsledně uplatňován. Sám Mohamed, po smrti své choti Chadidži, uzavřel postupně sňatek s devíti ženami. Ze svých partnerek miloval Mohamed nejvíc Ajšu, s níž se zasnoubil, když jí bylo šest let (toto tvrzení Stingla může být z pohledu islámského webu Islamonline.net v rozporu). Pohlavně však spolu začali žít až o několik let později. Mezi devíti Mohamedovými manželkami byla mimochodem i jedna židovka. Jmenovala se Safija. A byla údajně velice krásná. Vedle těchto manželek prý měl Mohamed i další milostnice, získané při válečných taženích, a konečně také otrokyně.

Milostný život nebyl tedy Mohamedovi cizí. A ani pokračovatelé Prorokovu sexualitu nezavrhovali. Právě naopak. Pohlavní styk je nejsamozřejmější součástí vztahu manžela a manželky. Žena pak nemá odmítnout styk, kdykoliv je k tomu svým partnerem vyzvána.

Fáze prorokova manželského života

Nejprve si připomeňme, že prorok Mohamed vedl život, který byl podporován pouze nejnutnějšími potřebami, popisuje server Islamonline.net. Jeho ženy nepromarňovaly hodiny v luxusním harému, ale vedly život plný práce a obětí, zatímco on byl většinou zaneprázdněn dohledem nad svými četnými prorockými povinnostmi mimo domov. Chtíč tedy zjevně nehrál roli, protože Mohamed většinu času ani nebyl doma. Dále většina jeho manželství vznikla ve věku, kdy chtíč není hlavním faktorem v životě žádného muže:

  • zůstal svobodný až do svých 25 let;
  • od 25 do 50 let byl věrný pouze jedné ženě, Chadídže, která mu porodila všechny děti kromě jednoho. Byla o 15 let starší než on a měla děti ze dvou předchozích manželství. Do své smrti († 50) mu byla Chadídža největším spojencem, i když ve čtyřiceti přijal své „povolání“. Zůstal do ní zamilovaný až do své smrti a často o svém životě s ní mluvil s velkou nostalgií;
  • ve věku 50 až 52 let byl svobodný a truchlil po své zesnulé milované ženě. Žil sám se svými dcerami;
  • mezi 53. a 60. rokem se Mohamed oženil se všemi svými dalšími ženami z mnoha ušlechtilých důvodů. Je nepředstavitelné, aby se muž v tomto věku náhle stal chlípným, zvláště když neustále cestoval a v patách měl krvežíznivé nepřátele;
  • v 60 letech mu Alláh zjevil verš, který mu bránil v dalším manželství, dokud nezemře. Prorok skonal v 63 letech.

Reklama
Zdroje článku:
islamonline.net, STINGL, Miloslav. Sex v pěti dílech světa, aneb, Cestopis časem a prostorem tělesné lásky. Ilustroval Jan HOŠEK. Brno: Jota, 2006. Cestopisy (Jota). ISBN 80-7217-388-X
Reklama