Geniální fyzik zmizel v roce 1938. Ettore Majorana mohl získat Nobelovu cenu za objev neutronu

Geniální fyzik zmizel v roce 1938. Ettore Majorana mohl získat Nobelovu cenu za objev neutronu

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Už od dětství bylo jasné, že Ettore Majorana bude vynikajícím matematikem nebo fyzikem. Přesto však s ním měl životní osud jiné úmysly, a tak jeho příběh naopak upadl v zapomnění.

Majorana se narodil na Sicílii v roce 1906, předčasně dokončil střední školu a poté odešel do Říma studovat inženýrství a následně i fyziku. Vedoucím jeho práce přitom nebyl nikdo jiný než pozdější nositel Nobelovy ceny za fyziku Enrico Fermi. Fermi byl svým studentem, který se později stal jeho kolegou, přímo nadšen. Společně tak pracovali na teoriích o neutronech, které se staly podklady pro zisk prestižní ceny.

Pracoval s legendami fyziky i chemie

Za svou krátkou kariéru toho Majorana stihl poměrně dost. Kdyby nakonec neskončil jeho životní příběh s otevřeným koncem, pravděpodobně by se také stal laureátem Nobelovy ceny. V roce 1935 tak možná místo něj získal James Chadwick ocenění za objev neutronu.

V roce 1931 se Majorana inspiroval výzkumem manželů Joliotových, kteří prováděli prvotní výzkumy směřující k odhalení neutronu. Pár si původně myslel, že částice, kterou ozářením parafínu berylliem získali, je foton. Majorana byl však přesvědčen, že musí jít o částici s neutrálním nábojem. Ettore tak napsal svému kolegovi Fermimu dopis o svých domněnkách. Ten mu obratem odpověděl, aby své teorie shrnul v odborné publikaci. K tomu však nikdy nedošlo.

Přesto se Majoranovi dostalo cti spolupracovat například s Bohrem či Heisenbergem. Také předpověděl existenci částic, které jsou dnes známé jako Majoranovy fermiony a které byly pozorovány teprve v roce 2014.

Záhadné zmizení

Dne 25. března 1938 napsal Majorana vedoucímu neapolského fyzikálního ústavu dopis, v němž vysvětloval, že se už nevrátí. Z Palerma pak poslal druhý dopis, v němž psal, že se vrátí následující den, ale že nemá v úmyslu pokračovat ve výuce. Jeho nadřízený byl přesto znepokojen a kontaktoval Majoranovu rodinu. Potvrdilo se, že Majorana odcestoval 25. března parníkem z Palerma do Neapole, ale od té doby ho nikdo neviděl.

Možná vysvětlení

Jednou z teorií o jeho zmizení bylo, že Majorana spáchal sebevraždu. Tato varianta se pochopitelně nabízí, jiní však poukazují na zprávy, že týden před jeho zmizením byly z jeho banky vybrány životní úspory. Takové chování by se asi nedalo očekávat u člověka, který se chce zabít. Možná se tak geniální fyzik rozhodl opustit svůj život a přestěhovat se do zahraničí, nebo dokonce vstoupit do kláštera, vzhledem k tomu, že byl zbožným katolíkem. 

Teorii o Majoranově cestě za hranice Itálie nedávno podpořila italská policie a znovu otevřela případ, aby vyšetřila svědka, který tvrdil, že se s Majoranou setkal ve Venezuele. Svědek tvrdil, že jim společný známý řekl, že onen muž, plachý padesátník známý jako Bini, který se odmítl nechat vyfotografovat, je slavný vědec. Úřady věc důkladně prošetřily a skutečně dospěly k názoru, že na inkriminované fotografii může být Majorana.

Přesto však vyšetřování neposkytlo jednoznačné důkazy o vědcově osudu. Pravděpodobně se tak nikdy s jistotou nedozvíme, co se s geniálním fyzikem Ettore Majoranou stalo. 

Reklama
Reklama