Chráníte si dostatečně svůj majetek? Odborníci radí 7 základních pravidel chování, jak zabezpečit majetek proti vloupání

Chráníte si dostatečně svůj majetek? Odborníci radí 7 základních pravidel chování, jak zabezpečit majetek proti vloupání

Foto: Shutterstock.com

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Co udělat, aby vaše domy, byty, chaty a chalupy co nejlépe čelily pokusům o vloupání? Zvláště v době, kdy počet těchto případů v policejních statistikách narůstá. Státní policie téměř po celém světě, Českou republiku nevyjímaje, dlouhodobě připravují projekty, které tvoří souhrn preventivních opatření.

Jejich cílem je v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení nemovitostí a ochrany majetku, a tím výrazně přispět ke snížení majetkové trestné činnosti, přimět majitele domů a bytů k účinnému zabezpečení a sledování dění ve svém okolí.

Dobré rady k zabezpečení majetku proti vloupání - pravidla bezpečného chování:

1) Řádné uzamykání objektu:

 • při každém odchodu z domu či bytu zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře
 • neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.

2) Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost:

 • o svém odjezdu informujte pouze okruh vašich nejbližších
 • dobu nepřítomnosti nesdělujte na telefonním záznamníku ani na sociálních sítích
 • požádejte důvěryhodnou osobu, aby vám vybrala schránku a dohlédla na obydlí
 • lze pořídit zabezpečovací elektronické zařízení, které nepravidelně rozsvítí světla, TV, aby byt nepůsobil opuštěný.

3) Přehledný prostor před objektem:

 • důležité je dobré osvětlení před objektem, odradíte zloděje
 • keře a stromy by neměly zakrývat vchod.

4) Uklízejte na pozemku:

Reklama
 • na zahradě nenechávejte volně ležet věci, ukládejte je a zamykejte do kůlny či garáže
 • posekaný trávník a udržovaná zahrada působí jako obývaný objekt.

5) Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty a chraňte je:

 • nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného
 • nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance
 • cennosti doma nenechávejte na jednom místě, uložte je na různá těžko předvídatelná místa nebo dejte do trezoru
 • večer zatahujte závěsy nebo rolety
 • v odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.

6) Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit:

 • poznamenejte si jejich sériová čísla a zvláštní označení, pokud to nejde, tak si je vyfoťte
 • sepište si jejich seznam a pečlivě ho uschovejte

7) Dobré vztahy se sousedy:

 • udržujte dobré sousedské vztahy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí
 • do bytu dovolte vstoupit jen známým a důvěryhodným osobám
 • dejte si pozor na osoby, které chodí od bytu k bytu a nabízejí všelijaké produkty a služby, mohou to být tzv. tipaři.
Reklama
Zdroje článku:
cooperators.ca, police.uk
Reklama