Jak vznikl časoprostor a je vůbec tak důležitý, jak jsme si mysleli? Odborníci se domnívají, že za ním stojí kvantová „magie“

Jak vznikl časoprostor a je vůbec tak důležitý, jak jsme si mysleli? Odborníci se domnívají, že za ním stojí kvantová „magie“

Foto: Nikki Zalewski / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Kvantová magie je pojmem, který podle nových matematických průzkumů stojí za vznikem časoprostoru. Spolu s teorií z 90. let se odborníci snaží přijít na to, jak to s jeho vznikem skutečně je.

Časoprostor je čtyřrozměrným kontinuem

S časoprostorem je spojena teorie relativity, kde má právě časoprostor strukturu variety. Podle teorie je sjednocen prostor a čas do jednoho kontinua, které je čtyřrozměrné. Právě čas zde hraje roli čtvrtého rozměru a zaujímá význačnou pozici. Časoprostor je důležitý zejména v objasnění toho, proč různí pozorovatelé vnímají odlišně místo i čas, kdy došlo ke sledovaným událostem. Nyní ale japonští vědci RIKEN přišli s novými poznatky.

RIKEN přinášejí nové informace o časoprostoru

Časoprostorem se dopodrobna zabývá i jeden z výzkumných týmů Japonska. Tři vědci RIKEN přichází s teorií, že na čase, který vzniká z kvantových vlastností, se podílí také kvantová magie. Poněkud tajuplný pojem nemá být ničím, co známe pouze ze sci-fi filmů. Jedná se o matematické měřítko toho, jak obtížné může být simulovat kvantový stav na běžném počítači.

Základ této myšlenka pochází z 90. let. A to z práce teoretického fyzika Juana Maldacena. Ten spojil teorii gravitace s teorií zahrnující kvantové částice. Jeho práce vznikla s cílem pokusit se sladit gravitaci s kvantovou teorií. Hlavním požadavkem má být to, že časoprostor je něčím, co vyplývá z teorie a ne něčím, co se naopak předpokládá. Na základě svých výzkumů našel podobnost kvantové teorie, která je využívána v matematice k popisu částic na hranici s gravitační teorií, která představuje černou díru a časoprostor dohromady. Díky těmto výsledkům tak vznikla možnost, že čas a prostor nejsou základními veličinami, ale vznikly z něčeho hlubšího.

Magie by mohla stát za vznikem časoprostoru

Vyvstává možnost, že prostor a čas prakticky neexistují, ale vychází z kvantové přírody. Fyzici se snaží porozumět klíčové kvantové vlastnosti. Důležitá je teorie, kdy je v potaz bráno to, že při představě nekonečného válce, který drží objekty, na které působí gravitace, jako je planeta, hvězda či černá díra, je možné zvážit vlastnosti částí na povrchu válce.

Tímto dojde také k popisu gravitační teorie, která se děje uvnitř. I tato varianta má ale trhliny. A to především proto, že nepokrývá vlastnosti gravitace. Proto se přistoupilo na možnost propojení s kvantovou magií. Goto a jeho kolegové připouští, že magie může být zapojena do vzniku časoprostoru. Sám Goto se ale snaží přijít na to, která z kvantových vlastností je klíčová.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama