Je náhoda, že andský lid v Chile a lidé v Berchtesgadenu v Bavorsku nosili podobný magicko-náboženský oděv? Možná existuje souvislost mezi oběma regiony

Je náhoda, že andský lid v Chile a lidé v Berchtesgadenu v Bavorsku nosili podobný magicko-náboženský oděv? Možná existuje souvislost mezi oběma regiony

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Téměř 13 tisíc kilometrů od sebe dělí andský lid v Chile a v Bavorsku žijící Berchtesgadeny. I přesto, že od sebe byli skutečně daleko, jsou propojeni nejenom tradičním starověkým oblekem s magicko-náboženským nádechem.

Magicko-náboženský oděv andského lidu i lidí z Bavorska

Arakaunové byli původním obyvatelstvem starověké Araukánie. To již v dnešní době na mapě nenajdeme. Ve své době ale ležela ve střední a jižní části Chile. Pozoruhodné je, že lidé z tohoto kmene mají něco společného s lidmi žijícími v Bavorsku. Lidé v Berchtesgadenu totiž nosí podobné oblečení. Jedná se o náhodu, nebo mají tyto dva rozdílné a několik tisíc kilometrů vzdálené kmeny něco společného?

Sláma oslavujícího příchod jara

Základem tohoto oděvu je sláma. Slaměné oblečení zakrývající celé tělo je symbolem, který vede k oslavám pohanských tradic a vyhánění zimy. Součástí masek byly také vousy a kníry. Tedy přesněji řečeno masky charakterizované vousy. Ty byly ale spíše rasovými faktory A to například mongoloidního obyvatelstva původem z Asie.

Co se týče bavorského obyvatelstva, zde profesor Roberto Rengifo poukazuje na to, že rohy, které taktéž byly součástí některých kostýmů, jsou symbolem bohů a hrdinů. Na tom, že patří k bavorskému oblečení není nic tak zvláštního. Protože Německo se přiklání spíše ke křesťanským oslavám, je ale záhadou, jak vůbec mohla vzniknout tato spojitost mezi těmito skupinami obyvatel.

K rozuzlení můžou dopomoci Andy i Alpy

Pokud chceme najít propojení mezi těmito dvěma druhy obyvatelstva, musíme se podívat především na původ postav, které jsou v chilském kmeni zobrazovány. Existují totiž araukanské masky, které odkazují na předky Antupainko. Prvotní andské počátky jsou již sice promlčenou historií, díky nim ale existuje alespoň vzdálené propojení mezi Andami a Alpami. Právě zde totiž nacházíme spojitost mezi pravěkými skupinami pocházejícími z těchto dvou posvátných horských pásem. Německé Alpy jsou místem, kde se nachází impozantní Berchtesgadenská část, která je známá jako centrum posvátné tradice starých Germánů.

Jasné propojení vychází i ze skupiny kamenů  

Podobenství mají také dvě různé skupiny kamenů. Jedna se nachází v pobřežním místě v regionu Valparaíso. Ta druhá, známá jako „Ďáblova pec“, pak leží v Německu v lese Evershäger.

Je zřejmé, že jsou tyto dva kmeny propojeny. Kde však spojitost mezi těmito lidmi začala? V Chile, v Německu, nebo dokonce na úplně jiném místě? Rozluštění je velmi nejasné. Jisté ale je, že jsou si tyto dvě skupiny více než blízké.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama