Skutečný příběh legendárního meče v kameni San Galgano. Na rozdíl od slavné legendy o králi Artušovi má tento meč skutečné spojení se svatým

Skutečný příběh legendárního meče v kameni San Galgano. Na rozdíl od slavné legendy o králi Artušovi má tento meč skutečné spojení se svatým

Foto: Fer Gregory / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V malebném italském Toskánsku, v provincii Siena, leží starobylý klášter San Galgano. V něm najdeme hrobku sv. Galgana, který zde měl v 12. století zabodnout meč do kamene a později také zemřít. Jedinečná relikvie je zde k vidění dodnes.

Předobraz Artušova Excaliburu?

Jistě se vám při představě meče trčícího z kamene vybaví legenda o králi Artušovi a magickém meči Excaliburu. Podle tohoto populárního britského mýtu měl Excalibur pevně držet v kameni pomocí mocného kouzla a jen vyvolený jej odtud mohl vytáhnout. Tím se stal mladý Artuš, dědic Uthera Pendragona a budoucí mocný král Britů. Artuš spolu se svými rytíři kulatého stolu porazil Sasy a sjednotil britská knížectví do jedné říše. Někteří se domnívají, že motiv meče v kameni v artušovské legendě mohl být inspirovaný tím ze San Galgana.

Meč je umístěn ve středověké kapli

San Galgano je opatství s cisterciáckým klášterem v městečku Chiusdino v Toskánsku. Opatství vzniklo v místě bývalé poustevny svatého Galgana, významného italského světce. Nyní na místě stojí zchátralý gotický kostel z 13. století a nedaleká kaple Rotonda di Montesiepi ze 12. století. Zde se právě nachází záhadný meč zabodnutý ve skále. Byť v klášteře v minulosti proběhly některé opravy, opatství bylo prakticky od 14. století opuštěno a chátralo. Ruiny místních sakrálních staveb dýchají dávnou historií a umožňují návštěvníkovi nahlédnout do místních tajemství. 

Hrobku zdobí podivné fresky

Nejtajemnější objektem opatství je již výše zmíněná unikátní kruhová kaple Montesiepi, která byla postavená v roce 1183 jako hrobka na památku svatého Galgana. Stěny rotundy zdobí záhadné fresky malíře Ambrogia Lorenzettiho s motivy navazující na etruské, keltské a templářské tradice. Největší pozornost si však nárokuje „meč v kameni“, který v něm vězí hluboko, že vyčnívá pouze zrezlá rukojeť. Vzácnou relikvii chrání před vandaly pevná skleněná kopule. 

Kdo byl svatý Galgano?

Svatý Galgano, vlastním jménem Galgano Guidotti, se narodil v roce 1148 do rodiny toskánských šlechticů, Guida a Dionigie. Legendy praví, že jako rytíř byl velmi zhýralý a arogantní. V roce 1180, když mu bylo 32 let, se mu údajně zjevil archanděl Michael a ukázal mu cestu ke spáse duše. Galgano však archandělovi nejdříve oponoval, že vzdát se světského života je pro něj těžší než rozseknout skálu mečem. Na důkaz svého tvrzení ťal mečem do blízkého kamene, který jím projel jako máslem. Na místě tohoto zázraku se stal Galgano poustevníkem a žil zde 11 měsíců. V roce 1185, čtyři roky po své smrti, byl svatořečen a jeho meč prohlášen za relikvii

Je Galganův meč pravý?

O pravosti relikvie se dodnes vedou spory. V roce 2001 byla provedena speciální analýza kovových fragmentů z rukojeti. Italský chemik, Luigi Garlaschelli, který test prováděl, potvrdil, že „složení kovu a styl odpovídají době, ve které žil Galgano“ a že „horní část meče i zanořená spodní část jsou autentické a patří k jednomu a stejnému artefaktu“. Bez ohledu na původ a význam toho meče zůstává jedním z nejvíce ikonických artefaktů v Itálii a památkou na jednoho z nejznámějších místních rytířů a světců. 

Reklama
Reklama