Američtí Indiáni jsou Asiaté, Amerika je pouze odtržená Asie

Američtí Indiáni jsou Asiaté, Amerika je pouze odtržená Asie

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Celá Severní Amerika je pouze odtrženou částí Asie a její původní obyvatelé jsou původu asijského, tedy jejich rasově nejbližší příbuzní jsou příslušníci největšího a nejlidnatějšího kontinentu na planetě. To tvrdí Mira Holzbachová ve své knize Amerika země Indiánů.

„Odnepaměti patřila Amerika původním obyvatelům západní polokoule, přestože její název byl jí dán teprve evropskými mořeplavci. Ti objevili nový světadíl až v roce 1492, kdežto Asiaté sem připluli před více než deseti tisíci lety, jak dosvědčují nalezené stopy osídlování,“ zahajuje kapitolu s názvem Amerika Indiánů – včera autorka a známá taneční umělkyně, která prožila 2. světovou válku ve Spojených státech amerických.

Podle Holzbachové se archeologové velmi dlouho domnívali, že člověk se zde vyvíjel do své dnešní podoby po nesčetná tisíciletí, tak jako v jiných končinách, avšak žádné důkazy pro to nalezeny nebyly. Po obšírných výzkumech a bohatých důkazech, zejména zásluhou celoživotního díla a bádání věhlasného českého antropologa doktora Aleše Hrdličky, dospěl vědecký svět k názoru, že první Američané, Indiáni (jejichž pojmenování vzniklo chybně díky neznalosti Evropanů, kteří si mysleli, že dorazili do Indie – pozn.) - jsou původu asijského, kde také jejich rasově nejbližší příbuzní dosud žijí.

Při pohledu na glóbus nebo na plastickou mapu můžete podle Holzbachové na útvarech zemské kůry kolem Beringova moře pozorovat zajímavý jev, jako by celá Severní Amerika byla pouze odtrženou částí Asie. Jak se to mohlo stát?

Důkazy pro toto tvrzení poskytla taktéž Kari Britt Schroederová z Kalifornské univerzity, která se v roce 2009 podílela na vypracování studie zveřejněné v květnovém čísle časopisu Molecular Biology and Evolution a také na serveru Science Daily. „Američtí indiáni mají společné předky. Analýza DNA různých komunit původních Američanů ukázala, že jsou potomky jediné vlny lovců, putujících z Asie přes pevninský most, který vznikl v oblasti Beringova moře před 12 000 lety. Dosud se uvádělo, že Amerika byla osídlena minimálně ve dvou vlnách,“ uvedl tehdy na základě kalifornské studie server Novinky.cz

Reklama

Před více než deseti tisíci lety, na konci doby kamenné, když ohromné ledovce začaly tát a daly se do pohybu, vznikaly nové vodní koridory. Tehdy pravděpodobně pravěcí obyvatelé Asie křížili mělké úžiny mezi americkým a asijským kontinentem a octli se, aniž to tušili, na nové, dosud neobydlené pevnině.

Dlouhá cesta ze severu na jih

Tito první obyvatelé byli nejprimitivnějšími lovci a rybáři. Při svém putování za potravou se pak během mnoha a mnoha staletí patrně dostali ze severu přes dnešní Střední Ameriku až daleko na americký jih. Není tomu tak dávno, co byly na severních pláních a na východních svazích Skalistých hor objeveny stopy prvního osídlování a zároveň pravěké kamenné nářadí původních obyvatel i kostry vyhynulých zvířat typických pro dobu ledovou.

Jak tehdy vypadal člověk, není ovšem známo, neboť se nic po něm nezachovalo. Nevíme ani, jak bydlel. Jedno je však jisté: že byl lovcem závislým zcela na zvěři, za níž táhl. Proto neustále měnil svá sídliště. Jeho potrava byla tedy převážně masitá, doplňovaná pouze semeny některých trav a divokých, nekultivovaných plodů. Objevy o tomto údobí vývoje lidstva byly učiněny v oblasti Folsom v Novém Mexiku. Od časů folsomních lovců do objevení Ameriky uplynulo nejméně deset tisíc let, vypráví poutavě Mira Holzbachová, která na cestách pronikla pod povrch života Ameriky a zejména se zajímala o úděl amerických Indiánů. Poznala je zblízka při návštěvách jejich rezervací a podařilo se jí vžít se do jejich způsobu života.

Reklama
Zdroje článku:
sciencedaily.com, novinky.cz, HOLZBACHOVÁ, Mira. Amerika, země Indiánů. 3. vyd., v MF 1. Praha: Mladá fronta, 1973.
Reklama