Děsivý nález při práci na elektrickém vedení: Archeologové objevili kosti staré jako nejstarší pyramidy

Děsivý nález při práci na elektrickém vedení: Archeologové objevili kosti staré jako nejstarší pyramidy

Foto: Ilustrační foto archeologických vykopávek. Zdroj: lucidwaters / Depositphotos

Aktualizováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Z německého Einbecku přišly zprávy, že při stavebních pracích v Dolním Sasku byl uskutečněn nevídaný archeologický objev. Během budování nového elektrického vedení projektu SuedLink byly vyzvednuty artefakty staré několik tisíc let. Mimo jiné se našel hrob a doklady lidského osídlení.

Oznámil to provozovatel elektrické sítě TransnetBW. Nejstarší nálezy jsou tedy staré více než 5000 let. Vědce nedávno překvapilo také tisíce let staré zvířecí vejce, uvedl web HNA.de.

Projekt SuedLink tvoří nové podzemní kabelové propojení pro přenos větrné energie ze severního Německa do Bavorska a Bádenska-Württemberska. V praxi to vypadá jako výstavba nových „energetických dálnic“, které mají klíčový význam pro Německo a často bývá označováno jako „vedení pro větrnou energii“.

Pohřbívání v embryonální poloze

Kosti staré tisíce let nalezené při stavbě SuedLinku v Dolním Sasku byly vyzvednuty, očištěny a zdokumentovány. Jak oznámila Sabine Stoffnerová z archeologické firmy Streichardt & Wedekind, vědci našli keramické střepy, části křemenných nástrojů a několik kostí z tzv. pohřbívání ve skrčené poloze na Kleiner Heldenbergu v okrese Salzderhelden. Zemřelý byl pohřben s nohama a rukama složenýma v embryonální poloze. Na zátylku byla nalezena část křemenné čepele. To vše ukazuje na pohřeb v období neolitu.

Většina nálezů však pochází z mladší doby železné. Podle informací byly pro tuto dobu typické nádoby s prstovou bodovou výzdobou na okraji. Badatelé objevili také tmavé změny barvy v zemi, které ukazují na starší kůly nebo zásobní jámy, a tedy i základy domů. uvedl německý web Kreiszeitung.de.

Dříve lovecký a sběrný revír, dnes SuedLink: Vědci pročesávají půdu několik měsíců

Alissa Foltinová, odbornice na archeologii ze společnosti TransnetBW, vysvětlila, že Kleine Heidelberg byl z hlediska infrastruktury rozvinutý již před tisíci lety. „Zpočátku jako místo lovu a sběru, později zde vznikla první sídliště." Proto je již 60 let středem zájmu archeologických výzkumů. Podle poskytnutých informací vědci strávili šest měsíců pročesáváním území mezi okresy Hildesheim a Göttingen pro potřeby projektu Suedlink. V Severním Porýní-Vestfálsku vědci nedávno objevili starověký římský palác.

Reklama

Aby bylo možné tento výzkum provést, bylo nutné odstranit svrchní vrstvu lokality. Vrchní vrstva zeminy byla odstraněna bagry v celé čtyřmetrové šířce. Během prací na podobném elektrickém vedení nedaleko Göttingenu v květnu 2022 již vědci našli důkazy o sídlišti z období neolitu.

Suedlink přinese větrnou energii do Bavorska a Bádenska-Württemberska

Nové elektrické vedení je dlouhé 700 kilometrů od severu k jihu. Podle TransnetBW je na projekt vyčleněno deset miliard eur. V budoucnu má vést zcela pod zemí a dopravovat energii z větrných turbín ve Šlesvicku-Holštýnsku do Bavorska a Bádenska-Württemberska - a také přes Dolní Sasko. První náznaky budoucího elektrického vedení byly nedávno k vidění v obci Scheeßel v okrese Rotenburg.

Jen v letech 2024 a 2025 má být schváleno téměř 3 500 kilometrů nových „elektrických dálnic". Spolková agentura pro sítě tak očekává výrazné zrychlení rozšiřování elektrické přenosové sítě. Rozšíření vedení velmi vysokého napětí Ultranet, SuedLink a SuedOstLink má zajistit přenos elektřiny z větrného severu na jih a odstranit tamní hluchá místa.

Reklama
Reklama