4. místo v EU: Česká republika snížila prodej pesticidů téměř o čtvrtinu

4. místo v EU: Česká republika snížila prodej pesticidů téměř o čtvrtinu

Foto: David Moreno Hernandez / Shutterstock

Aktualizováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Podle evropského statistického úřadu Eurostat v roce 2019 dosáhl objem pesticidů prodaných v Evropské unii nejnižší úrovně od začátku datové řady. Česká republika se dostala mezi čtyři nejúspěšnější země.

Pro účely tohoto článku se výrazem „pesticidy“ rozumějí přípravky na ochranu rostlin a zahrnuje následující kategorie: fungicidy a baktericidy, herbicidy, destruktory stébel a likvidátory mechů, insekticidy a akaricidy, moluskocidy, regulátory růstu rostlin a další přípravky na ochranu rostlin.

Spotřeba pesticidů je součástí souboru podobných informačních listů poskytujících ucelený obraz o stavu agro-environmentálních ukazatelů v EU. Údaje o prodeji pesticidů zahrnují prodeje pro zemědělské i nezemědělské použití.

Prudký pokles v 2019

V roce 2019 byla vykázána nejnižší čísla prodeje pesticidů, přičemž bylo prodáno jen něco přes 333 tisíc tun a o 6 % méně než v roce 2018. Tento prudký pokles nastává po období, kdy se hladiny pohybovaly mezi 350 a 370 tisíci tun ročně (2011–2018).

https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1385160209442635778?s=20

Nejmarkantnější pokles prodeje pesticidů mezi lety 2011 a 2019:

  1. Dánsko (- 42 %)
  2. Itálie
  3. Portugalsko
  4. Česká republika (téměř - 25 %)
  5. Švédsko
  6. Rumunsko

(2. – 6. pozice od - 20 do 28 %)

Nejvyšší přírůstky prodeje:

  1. Kypr (+ 101 %)
  2. Lotyšsko (+ 54 %)
  3. Rakousko (+ 44 %)
  4. Polsko (+ 11 %)

Statistika států

Čtyři členské státy EU (Německo, Španělsko, Francie a Itálie) - rovněž hlavní zemědělští producenti v EU - zaznamenaly celkově nejvyšší objemy prodeje.

Z osmnácti členských států EU, za které jsou k dispozici údaje ve všech hlavních skupinách, dvanáct snížilo svůj celkový prodej pesticidů v letech 2011 až 2019. Nejvyšší pokles byl zaznamenán v Dánsku (- 42 %), následovalo pět zemí (Itálie, Portugalsko, Česko, Švédsko a Rumunsko), kde došlo k poklesu o více než 20 %. Česká republika se přiblížila k téměř čtvrtinovému poklesu prodejů za sledované období.

Nejvyšší nárůst prodeje pesticidů byl zaznamenán na Kypru (+ 101 %), následovaný Lotyšskem (+ 54 %), Rakouskem (+ 44 %) a Polskem (+ 11 %).

Druhy pesticidů

Pokud jde o kategorie prodávaných pesticidů, nejvyšší objemy prodeje byly v roce 2019 u „fungicidů a baktericidů(40 % z celkového počtu), následovaných „herbicidy, hubiči stébel a mechů“ (33 %) a „insekticidy a akaricidy“ (13 %).

Reklama
Reklama