Kněží v rauši? Nejranější rituální užívání marihuany v biblické éře objeveno v Izraeli

Kněží v rauši? Nejranější rituální užívání marihuany v biblické éře objeveno v Izraeli

Foto: Shutterstock

Aktualizováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Část více než 2700 let staré svatyně v Aradu, kterou postavili z původních archeologických nálezů pro vystavení v Izraelském muzeu v Jeruzalémě, obsahuje dva oltáře, jeden se zbytkem kadidla a druhý se zbytkem konopí. Chemické analýzy reziduí z oltáře odhalily směs konopí a zvířecího trusu.

Dva vápencové monolity, interpretované jako oltáře, byly nalezeny v Judahitově svatyni v Tel Aradu. Neznámý tmavý materiál zachovaný na jejich horních površích byl předložen k analýze organických reziduí ve dvou nezávislých laboratořích, které používaly podobné zavedené extrakční metody.

Pálení při obřadech

Oba oltáře stály u vchodu do místnosti, kde se pravděpodobně konaly náboženské obřady uvnitř pevnosti biblického království Judy. Předchozí analýzy keramiky a dokumentované historické události na místě naznačují, že svatyně byla používána zhruba od roku 760 do 715 př. n. l.

Nový vápencový oltář ze svatyně z Izraele z doby železné obsahuje zbytky nejstarší známé instance spalování rostlin konopí při rituálním obřadu.

Vydána z ruin měst

Vykopávky v izraelském Tel Aradu v 60. letech odhalily svatyni uprostřed ruin dvou pevnostních měst, z nichž jedno bylo postaveno na druhém, a to od 9. století před naším letopočtem do počátku 6. století před naším letopočtem. Arad - asi 45 kilometrů západně od Mrtvého moře - hlídal jižní hranici Judy.

Reklama

Moderní metody uspěly

Na konci 60. let se chemické analýzy tmavého materiálu na horních površích obou oltářů ukázaly jako neprůkazné. Pomocí moderních laboratorních zařízení analyzoval tým vedený archeologem Eranem Ariem z Izraelského muzea v Jeruzalémě a bioarcheologem Dvory Namdarem z Izraelské zemědělské výzkumné organizace - sopečného centra v Bet-Daganu chemické složky zbytků na každém oltáři. 

Konopí + trus = rauš

Konopí (kanabinoidy) na menším ze dvou oltářů bylo smícháno se zvířecím trusem, aby ho bylo možné pálit při nízké teplotě, což pravděpodobně umožnilo vyznavačům rituálu „vdechnout výpary rostlin měnících mysl“, uvedli vědci online loni v květnu v časopise Archeologického ústavu univerzity v Tel Avivu. Tento vzorek konopí obsahoval dostatek rostlinné psychoaktivní sloučeniny THC, aby vdechováním výparů vyvolal změněný stav vědomí.

Kadidlo + tuk = vůně

Vědci tvrdí, že kadidlo, forma sušené stromové pryskyřice, bylo umístěno na větší oltář a smícháno se zvířecími tuky, které umožnily spalování při teplotách dostatečně vysokých, aby uvolnily vůni pryskyřice.

Biblické a historické texty naznačují, že kadidlo a další vonná stromová pryskyřice, myrha, se dostaly do doby železné na Střední východ a do okolních oblastí prostřednictvím obchodu z jižní Arábie.

Marihuana jako import

"Ale konopí je pro pochopení pálení kadidel v této oblasti, zejména v Judsku, zcela nové," říká Arie. Dřívější dřívější důkazy poukazovaly na použití jiných látek ovlivňujících mysl, jako je opium, během náboženských rituálů v různých částech starověkého Středního východu a jihozápadní Asie.

Arie má podezření, že rostliny konopí byly pěstovány daleko od Izraele, v dnešní Číně nebo jihovýchodním Rusku. „Znalosti o konopí nebo marihuaně se pravděpodobně šířily z východní a střední Asie do Evropy po raných obchodních cestách Hedvábné stezky“, říká archeobotanik Robert Spengler z Institutu Maxe Plancka pro vědu o lidské historii v německé Jeně. Truchlící na hřbitově v západní Číně vdechovali výpary z konopí již před 2500 lety.

„Není jasné, jak se obyvatelé Středního východu dozvěděli o konopí a získali jeho silné formy“, říká Spengler. Objevy v aradské svatyni, říká, „dále komplikují raný příběh konopí.“

Kazatelé pálili

„Mnoho oltářů z doby železné v blízkovýchodních lokalitách jsou podobné těm dvěma z Tel Aradu“, říká archeolog Shimon Gibson z University of North Carolina v Charlotte. Nová zpráva poskytuje první přímý důkaz, že kadidlo, někdy včetně konopí, bylo páleno alespoň na jednom z těchto oltářů. "Je zajímavé představit si, jak se kněží kázající u těchto oltářů dostávali do rauše", uvažuje Gibson.

Reklama
Reklama