České zvyky a tradice: Jak dobře je znáte? Všeobecný znalostní kvíz ANO/NE

České zvyky a tradice: Jak dobře je znáte? Všeobecný znalostní kvíz ANO/NE

Foto: Prokop Maršík / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Každá kultura a každý národ má své zvyky, obyčeje a tradice. Jejich dodržováním si lidé posilují svůj vztah ke své rodné zemi. U některých zvyků se podporuje i společenská soudržnost.

Na Nový rok se má jíst čočka, aby se v rodině držely peníze, na svátek Tří králů se žehná domům, svěcenou křídou se píší písmena K+M+B+.

Masopust nejen s Kobylou

Masopust je jednou z českých tradic. Počátek je stanoven na 7. ledna, den po Třech králích a končí v úterý před Popeleční středou. Některé tradice a zvyky v Česku se liší region od regionu.

Masopustní masky na Hlinecku

Proč zmiňujeme zrovna Hlinecko? Protože Masopust na Hlinecku je zapsán na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Každá maska hraje svou důležitou roli. Mědvěd představuje sílu a plodnost, proto si s ním chtějí zatančit všechny hospodyňky. Žid a jeho démonická maska představuje duši zemřelého a slaměný Pohřebenář zase odnáší vše staré.

Kobyla

Ta je během průvodu odsouzena a popravena. Nakonec poklekne, z hlavy se jí srazí čepec a padne na bok. Ostatní masky tančí v kruhu při smutné písničce. Po skončení tance, když muzikanti přestanou hrát, napije se Kobyla alkoholu a ono obživne, vyskočí a maškary propuknou v rej.

Obřad symbolizuje smrt (zimu), nový život a znovuvzkříšení (jaro).

Reklama

Filipojakubská noc

Připadá na dobu večera a noci před prvním májem. Rituály mají sloužit k ochraně dobytka a úrody. Zvyk „pálení čarodějnic“ se v českých zemích šíří od poloviny devatenáctého století. Domy a chlévy se vykrápěli svěcenou vodou a pokládali se svěcené předměty na místa, kudy by mohla zlá moc proniknout.

Zdobíme stromeček

Původ stromečku na Vánoce pochází ze středověkého Německa. Cech ve Freiburgu ozdobil stromeček jablky, oplatkami, perníčky a pozlátkem.

Ověřte si své znalosti v následujícím kvízu o českých zvycích a tradicích.

Které zvyky a tradice se ve vašem rodném městě nebo vesnici dodržují?

Reklama
Reklama