Geniální malíř nebyl za života uznávaný, trpěl psychickou poruchou a velmi brzy spáchal sebevraždu. Vincenta Van Gogha nechtěla žádná žena, útěchu měl pouze u svého bratra

Geniální malíř nebyl za života uznávaný, trpěl psychickou poruchou a velmi brzy spáchal sebevraždu. Vincenta Van Gogha nechtěla žádná žena, útěchu měl pouze u svého bratra

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Svůj talent k malování objevil dnes už uznávaný Vincent Van Gogh velmi krátce před svou smrtí. Dalo by se říct, že teprve v sedmadvaceti letech se našel. Bohužel trpěl těžkými depresivními stavy, které mu zkreslovaly jeho pohled na svět a často mu také znemožňovaly pracovat. Možná, kdyby zvládl život, dočkal by se obdivu i za svého života. 

Co v životě trápilo malíře Vincenta van Gogha?

Vincent van Gogh byl předurčen k velkým uměleckým věcem, bohužel však také ke smutku, depresím a životu v osamění. Proč tomu tak bylo? Bylo to nejspíš dáno jeho velmi nesmělou a uzavřenou povahou. Z dopisů, které Vincent van Gogh psával svému bratrovi Theovi, bylo patrné, že o společnost stojí, ale kontakty navazovat a udržovat zkrátka neumí. Jedním z důvodů, proč zůstal nakonec i bez ženy po svém boku, bylo odmítnutí dívkou, kterou velmi miloval. Když ho však tato dívka s posměškem odmítla, utvrdila van Gogha v přesvědčení, že lásky není hoden. O žádnou další ženu se Vincent van Gogh už nepokusil, protože by další odmítnutí jeho povaha nejspíš neunesla. Není to tedy tak, že by o něj žádná žena nestála. Vincent van Gogh byl natolik uzavřený ve své ulitě, že by si ho jakákoliv žena musela nejdřív najít. Duševní nepohoda mu stála v cestě za velkolepým životem. 

 Smutné svědectví Vincentova života. Zdroj: youtube.com

Celý život byl Vincent Van Gogh sevřený ve smutku a depresivních stavech. Už jako malý prý nijak zvlášť nevyčníval a trávil spoustu času o samotě. Přitom ne vždy se tento hoch toužil stát umělcem. Zprvu prodával v knihkupectví, živil se jako obchodník s uměním nebo byl laickým kazatelem. Až později a hlavně na popud mladšího bratra Thea se zakousl do malování. To mu bylo 27 let.“

Proč jeho díla v jeho životě nešla na dračku? 

Ale proč nešla van Goghova díla na dračku už za jeho života? Odpovědí je hned několik. Umělec Vincent Van Gogh byl příliš mladý, aby se o něm začalo povídat. Začal kreslit ve 27 letech a svůj život ukončil ve svých 37 letech. Aktivně tedy tvořil pouhých 10 let. I přesto svá díla dotáhl k dokonalosti. V malování se našel a objevil svůj vlastní styl. V době, v jaké Vincent van Gogh žil, neexistovaly žádné sociální sítě ani jiné nástroje, které by umělcům pomohly se zviditelnit. Mnoho lidí zkrátka van Goghova díla ještě ani nevidělo. Deset let bylo pro umělce velmi krátká doba na to, aby se stal slavným. Lze předpokládat, že kdyby van Gogh vydržel a na svůj život nesahal, nejspíš by se slávy dočkal i za svého života. Byl totiž velmi talentovaný. 

Pšeničné pole s havrany
Pšeničné pole s havrany | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Dalším důvodem, proč se díla van Gogha nestala slavnými ještě v jeho životě, je skutečnost, že jeho práci ovlivňovala jeho duševní nemoc. Někdy trpěl tak moc, že nebyl schopný sáhnout na štětec. Často se o svých depresích rozepisoval v dopisech svému bratrovi, ve kterém jako v jediném měl svou oporu. Kromě něj Vincent van Gogh nikoho neměl. V posledních letech jeho života, když si například ze zoufalství uřezal ucho, ho dokonce z domu, ve kterém žil, vyloučili jeho ostatní obyvatelé. Báli se, že když je nebezpečný sobě, může být nebezpečný i ostatním. V neposlední řadě byl styl van Goghovy tvorby na tu dobu příliš inovativní a neokoukaný. Potřeboval se zažít. 

Co způsobilo, že se uznávaným malířem stal až po smrti? 

Ví se pouze o jediném obrazu, který Vincent van Gogh za svůj život prodal a tím byl obraz s názvem Červená vinice, který od něj za asi 400 franků koupila jeho přítelkyně Anna Boch. Teprve až tehdy, když se ve svých 37 letech ze zoufalství zastřelil, se o jeho obrazy strhl obrovský zájem. Zájmu určitě pomohla tragičnost van Goghova života a jeho náhlý skon. Ovšem hodně se přičinil také jeho bratr Theo. Ten však zemřel na syfilis pouhých 6 měsíců po svém bratrovi. Potom péči o van Goghovy obrazy převzala Theova žena. Zvýšila povědomí o jeho dílech a byla v tom tak dobrá, že se časem ozývalo stále více zájemců z celého světa, kteří chtěli koupit originální van Goghův obraz

Reklama
Reklama