Jsou staré celá staletí, a přesto stále stojí. Zde je stručný průvodce stavbou středověkého hradu

Jsou staré celá staletí, a přesto stále stojí. Zde je stručný průvodce stavbou středověkého hradu

Foto: Kramerius Digital Library / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Středověké hrady jsou symbolem odvahy, moci a bohatství. Tyto monumentální stavby jsou nepochybně jedny z nejvýznamnějších staveb naší historie. Jaké jsou hlavní prvky jejich architektury a za jak dlouho byl hrad postaven? 

Kdy, kde a z čeho?

První středověké hrady byly stavěny ze dřeva a hlíny a později převážně z kamene, hlíny, dubového dřeva a železa. Nejstarším evropským hradem je Château de Doué-la-Fontaine ve Francii, který byl založen okolo roku 950. Většina hradů byla budována v období mezi 11. až 15. stoletím. Jejich funkcí byla obrana významné oblasti jako křižovatky cest, říčního brodu nebo průsmyku před nepřáteli. Stavěly se na skalnatých vrcholech, aby byly dobře viditelné a umožnily lepší kontrolu nad okolím.

Kolik a jak dlouho?

Stavba hradu byla nákladným a časově náročným počinem. Většinou trvala mezi 4 až 10 lety a zaměstnávala okolo 3 000 kopáčů, lamačů kamene, zedníků, tesařů, kovářů a dalších dělníků. Anglický král Eduard I. (1239–1307) téměř zruinoval státní pokladnu stavbou hradů ve Walesu, za které utratil asi 100 000 liber (což je dnes v přepočtu asi 124 milionů liber). Velmi pracné bylo zejména přemisťování obrovských mas půdy. Mnohé hrady byly budovány na umělých vyvýšeninách. Obrovská umělá mohyla postavená kolem roku 1100, na které stojí zámek Pleshey v Essexu, byla vršena asi 24 000 dní, tj. 66 roku. Příkopové práce při rekonstrukci londýnského Toweru v 70. letech 13. století stály okolo 4 000 liber, což byla čtvrtina celého rozpočtu. 

Co tvořilo vlastní hrad?

Každý hrad musel disponovat pevnou a odolnou konstrukcí, která dokázala vzdorovat dlouhodobému obléhání nepřítelem. Hlavním prvkem hradu byla kamenná tvrz s věží vysokou kolem 30 metrů. V tvrzi byla umístěna hlavní obytná část, sklady a zbrojnice. Okolo vznikaly další budovy jako stáje, kaple, kovárny... Jádro hradu bylo obehnáno systémem obranných hradeb z navzájem propojených věží a zdí. Tyto zdi byly vysoké až 10 metrů a tlusté až 8 metrů. Byly stavěny z kamenných bloků, které ručně opracovávali kameníci, a zedníci je k sobě pojili pomocí vápencové malty. 

Jaké zde byly další obranné prvky?

Jediným vstupem do hradu byly přístupové brány, které byly na první pohled jednoduché, ale ve skutečnosti měly velmi komplexní konstrukci. Často je chránila řada obranných prvků, jako byly padací mosty, přepadové chodby a můstky. Součástí obrany hradu byl také vodní příkop se stálou vodou, což ztěžovalo přiblížení nepřátelského vojska. Vodní příkop byl obvykle napájen z blízké řeky nebo jezera, ale někdy byl vybudován umělý příkop s pomocí vodních nádrží a akvaduktů.

Z jakého důvodu se přestaly stavět a proč stále stojí?

V 16. století začalo budování hradů postupně upadat. Důvodem byl především pokrok vojenské techniky (minomety a těžká děla), která si s hradními zdmi snadno poradila. Hrady postupně nahradila opevněná města, která pojala více obyvatel a stavba jejich opevnění byla snadnější. Za to, že se některé hrady dochovaly do současnosti, vděčíme jejich výhodné strategické pozici a nedobytnosti, ale také tomu, že byly v minulosti často opravovány a přestavovány. 

Reklama
Reklama