Ve Vatikánu pro něj byla postavena nejznámější bazilika světa. Svatý Petr měl moc uzdravovat nemocné, zahynul mučednickou smrtí rozhodnutím krutého císaře

Ve Vatikánu pro něj byla postavena nejznámější bazilika světa. Svatý Petr měl moc uzdravovat nemocné, zahynul mučednickou smrtí rozhodnutím krutého císaře

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Bazilika svatého Petra ve Vatikánu je jednou z nejvýznamnějších křesťanských památek na světě. Je „hlavním chrámem“ katolické církve a zároveň místem, kde se nachází hrob svatého Petra, jednoho ze dvanácti apoštolů Ježíše Krista.

Kdo byl svatý Petr?

Kdyby byl svatý Petr jen jedním ze dvanácti Kristových apoštolů, nebylo by na něm nic až tak významného. Tento muž ale ve své době vynikal, a i po ukřižování Ježíše Krista pokračoval v šíření jeho učení, až se nakonec stal jedním z nejvýznamnějších představitelů církve a prvním římským biskupem.

Narodil se jakožto Šimon (nebo také Simeon) ve městě Betsaida. Jeho otec byl rybář a život mladého Šimona se ničím nevymykal průměru – vzdělání se mu dostalo v místní synagoze a k ní příslušící škole a pak se stal rybářem. Oženil se, usadil se ve vesnici Kafarnau u Genezaretského jezera a založil rodinu.

Jeden z apoštolů

To, že se stal jedním z Ježíšových apoštolů, se mohlo zdát jako náhoda. Zrovna se svým bratrem rybařil u jezera, když okolo šel právě Ježíš, který pozoroval, jak oba házejí do vody sítě. Pak jim řekl, ať toho nechají a jdou s ním. Oba bratři poslechli a stali se jeho učedníky.

Své jméno Petr získal právě od Ježíše. Podle Bible se to stalo tak, že mu Ježíš při prvním setkání dal jméno Kefa, což v aramejštině znamená kámen nebo skála. V řečtině má toto jméno podobu Petros, takže česky je to zkrátka Petr. V Evangeliu podle Matouše (16, 18) se můžeme přímo dočíst toto: „Já ti pravím, že ty jsi Petr, a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“

Zřekl se Krista

Ačkoli patřil Petr k nejvěrnějším Ježíšovým učedníkům a vždy ho bránil, těsně před jeho zatčením a smrtí se ho zřekl. A to hned třikrát. Sám Kristus to předpověděl a skutečně se to stalo.
Po jeho ukřižování ho jako by zastoupil a stal se představitelem skupiny raných křesťanů, tedy biskupem. Choval se velmi netradičně a otevíral tuto novou církev mnohem většímu množství lidí – traduje se, že sám řídil volbu apoštola Matěje, který přišel namísto zrádného Jidáše. Vynášel rozsudky nad hříšníky a díky němu se mezi křesťany začali zařazovat i lidé, kteří nebyli původně Židé.

Reklama
Ukřižování
Ukřižování | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Pronásledování a smrt

Svatý Petr měl podle všeho i léčitelské schopnosti a staral se o chudé a potřebné. Ale vládci tehdejšího světa ho rozhodně v oblibě neměli, stejně jako všechny křesťany. Docházelo k pronásledování křesťanů a jejich vraždění. Což se nakonec nevyhnulo ani Petrovi. Římský císař Nero pronásledoval křesťany ve velkém a nemilosrdně je vraždil. A i když měl Petr možnost utéct, neudělal to a zůstal se svými stoupenci, na což doplatil.

Byl zajat a ukřižován. Traduje se, že nechtěl zemřít stejně jako Ježíš Kristus, protože si myslel, že toho není hoden – a tak prý požádal, ať ho ukřižují hlavou dolů. Pohřben byl u známé zdi Via Cornelia. Na tomto místě o 30 let později vznikla nejprve malá kaple, k níž se jezdili modlit poutníci z celého širého světa. Císař Konstantin I. Veliký posléze rozhodl, že namísto kaple tam vznikne dokonce bazilika – a ta dostala jméno podle muže, jehož ostatky v ní byly pohřbeny – Bazilika svatého Petra.

Svatý Petr propuštěn z vězení
Svatý Petr propuštěn z vězení | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Bazilika svatého Petra

Tato bazilika, jejíž stavba probíhala doslova po několik staletí, je vskutku impozantní stavbou a na celém světě budete jen těžko hledat podobně monumentální chrám. Její průčelí je 116 metrů široké a 53 metrů vysoké. Kromě toho, že se pod ní nachází krypta s ostatky svatého Petra, tak v ní můžete vidět mnoho významných výtvarných děl, a to včetně prvků, které sem dodal sám Michelangelo. Známá je také velkolepá socha Berniniho baldachýn, kterou najdeme přímo nad hrobem svatého Petra, přičemž tento baldachýn vytvořil známý sochař Gian Lorenzzo Bernini a lidé z celého světa jeho dílo dodnes obdivují.

Zajímavostí je, že pro návštěvníky je vstup do baziliky zdarma, ale muzeum nacházející se v zákristii, krypta a nádherná kopule jsou zpoplatněné.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama