Valdenští: Zbožná sekta odvážných kacířů. Jejich zakladatel rozdal majetek chudým

Valdenští: Zbožná sekta odvážných kacířů. Jejich zakladatel rozdal majetek chudým

Foto: Alexander Hoernigk / Creative commons, CC-BY

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ve vrcholném středověku došlo k prudkému rozmachu kacířství, které mělo více podob. Jednou z nich byla mezinárodní heretická hnutí – Valdenští, Kataři a další, kteří hlásili návrat k původním ideálům. Církev však proti nim tvrdě zasáhla.

Vyšší gramotnost vedla ke kacířství

Ve vrcholném středověku se lidé stávali gramotnějšími a měli zájem o četbu Bible, což bylo považováno za kacířství. Výklad Božího slova mohli podle tehdejší doktríny provádět pouze kněží. Lidé byli zklamaní, protože veškeré dosavadní snahy o reformaci církve ztroskotaly, což vedlo ke vzniku kacířských myšlenek. Až do poloviny 12. století putovali Francií a Itálií heretičtí kazatelé, kteří hlásali následování Ježíše Krista v chudobě a prostotě a odmítali mnohé katolické zásady. Na těchto základech začaly růst jako houby po dešti různá mezinárodní heretická hnutí včetně Valdenských.

Hlásali pokoru a lásku k bližnímu 

Valdenské bratry založil v roce 1173 v jižní Francii Pierre Vaudès, psaný též Valdes nebo Waldo. Původně bohatý obchodník z Lyonu se po setkání s mnichem rozhodl věnovat svůj život chudobě, modlitbám a kázání. Valdesova manželka jeho rozhodnutí přijala, načež rozdal veškerý svůj majetek chudým a odešel se svými následovníky do Nice, kde začal kázat. Jeho myšlenky byly založeny na zpětném návratu k původním ideálům křesťanství, jako je jednoduchost, pokora a láska k bližnímu. 

Kacíře z nich udělalo až jejich odsouzení

Valdes spolu s početnými následovníky putoval krajinou a šířil své myšlenky. Církev však byla zneklidněna jeho nedostatkem teologického vzdělání a používáním nelatinské verze Bible. Valdes posléze v roce 1179 odcestoval do Říma na třetí lateránský koncil. Zde se také setkal s papežem Alexandrem III., který potvrdil jeho slib chudoby. Nicméně jeho snaha o získání církevního uznání selhala. Navzdory tomu spolu se svými přívrženci v hlásání svých tezí neustal. Následně je odsoudil arcibiskup z Lyonu a v roce 1184 je papež Lucius III. oficiálně zakázal. Odsouzení jejich myšlenek je posléze vedlo ke skutečnému kacířství.

Znak Valdenů
Znak Valdenů | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Jejich myšlenky se šířily, následovala tvrdá perzekuce

Valdenští se zcela odklonili od katolických zvyklostí – nepotřebovali k vyznání kněze, konali bohoslužby ve svých domovech, odmítali používání odpustků, eucharistii považovali za pouhé symboly, odmítali představu o očistci a modlitby za mrtvé. Uznávali zjednodušení výkladu Bible, morální přísnost a kritizovali zneužívání autority současnou církví. Jejich učení se rychle rozšířilo do většiny západní a střední Evropy. Papež proto přešel od formální exkomunikace k tvrdé perzekuci. Valdenští byli pronásledování, mučeni a popravováni, sám Valdes nikdy zatčen nebyl. 

Zanechali odkaz a přispěli k reformaci

Na počátku 13. století se někteří z nich vrátili k ortodoxní katolické víře, ostatní však ve svém vyznání přetrvávali. Do konce 13. století bylo jejich hnutí násilně potlačeno a na konci 15. století se omezovalo prakticky jen na některá alpská údolí ve Francii a Itálii. Heretické středověké sekty významně přispěly k budoucím náboženským reformám, které byly nakonec úspěšné. V 16. století se zbytky Valdenských přidaly k protestantskému hnutí, nicméně jejich názory a duchovní odkaz přežily dodnes. 

Reklama
Reklama