Ve starém Římě si mysleli, že křesťané jsou kanibalistická sekta

Ve starém Římě si mysleli, že křesťané jsou kanibalistická sekta

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ve starém Římě byli křesťané považováni za kanibalistickou sektu, protože údajně pojídali tělo a krev Ježíše. Kromě toho se však Římané o křesťanech mýlili i v jiných ohledech.

Problematika víry

Řím byl mocným impériem, které vládlo v Evropě, Africe a Asii v době, kdy se křesťanství začalo rozšiřovat. Křesťané byli na počátku pronásledováni římskými úřady jako sektáři a odpůrci římských bohů. Avšak později, cca od 4. století, se křesťanství stalo oficiálním státním náboženstvím Říma, což vedlo k dalšímu rozvoji a rozšíření křesťanství po celém impériu.

Podstatné rozdíly mezi Římskou a Křesťanskou vírou

Římská víra byla polyteistická, což znamená, že uctívala mnoho bohů a božstev. Tato božstva byla spojena s různými aspekty přírody a lidského života, jako například válka, láska, úroda a další. Římští obyvatelé věřili, že tato božstva mohou ovlivňovat svět kolem nich a že je třeba je uctívat, aby se udržel mír a prosperita.

Křesťanská víra je monoteistická, což znamená, že uctívá jednoho Boha. Křesťané věří, že Bůh stvořil svět a lidi a že všechny věci jsou pod Jeho kontrolou. Věří také, že Bůh poslal svého Syna, Ježíše Krista, na Zemi, aby vykoupil lidi z hříchu a dal jim věčný život. Křesťané se modlí k Bohu a studují Bibli jako svatou knihu.

Zásadním rozdílem je, že Římští obyvatelé věřili v osud a život po smrti, kdežto křesťanství věří v poslední soud a věčný život v nebi nebo v pekle.

Věřící v Římském impériu, Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Kanibalismus nebyl jediným mýtem během římské éry...

Ve starém Římě se křesťané setkávali s velkým nepochopením a odporem ze strany svých pohanských souvěrců. Jedním z nejčastějších mýtů, který se o nich rozšiřoval, bylo, že jsou kanibalistickou sektou. Tento mýtus vznikl kvůli křesťanským bohoslužbám, kde se při Večeři Páně uctívalo tělo a krev Ježíše Krista. Pohanům to připadalo jako kanibalismus.

Reklama

Dalším mýtem bylo, že křesťané se scházejí v tajných katakombách, kde provádějí nevhodné aktivity, jako například orgie. To bylo dalším důvodem, proč byli křesťané pronásledováni a mučeni.

Křesťané také čelili obviněním z nevěrnosti vůči římskému císaři, protože odmítali uctívat pohanská božstva a císaře jako božskou bytost. To bylo vnímáno jako trestuhodné a křesťané byli často obviněni z šíření pobuřování.

I přesto, že křesťané byli pronásledováni, jejich víra se stále rozšiřovala do všech koutů světa. Díky jejich oddanosti a vytrvalosti se křesťanství stalo jednou z nejvlivnějších náboženských skupin v historii.

Další mýty o křesťanství, které existují dodnes

Křesťané také čelí obvinění, že jsou náboženstvím pro slabé a neúspěšné lidi, kteří se snaží najít útěchu v naději na lepší život po smrti. Ve skutečnosti však křesťanství nabízí mnohem více než jen naději na posmrtný život. Křesťanství nabízí smysl pro život, radu a pomoc při řešení problémů a posilu pro boj s nástrahami každodenního života.

Je důležité si uvědomit, že křesťanství je velmi rozmanité a každý křesťan má své vlastní pojetí a praxi víry. Není možné soudit celou komunitu podle chování jednotlivců nebo menší skupiny lidí.

Další mýtus popisuje to, že křesťanství je náboženstvím pouze pro Evropany nebo pro lidi západního světa. Ve skutečnosti se křesťanství rozšířilo po celém světě a má mnoho různých denominací a kulturních vlivů. Křesťanství má silnou a dlouhou historii v Africe, Asii a Latinské Americe.

Reklama
Reklama