Osiris, Usir či Asar. Co dnes víme o egyptském bohu zemřelých

Osiris, Usir či Asar. Co dnes víme o egyptském bohu zemřelých

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Osiris je egyptský vládce podsvětí, soudce mrtvých a jeden z nejmocnějších bohů starého Egypta. Jeho příběh je velmi zajímavý, a přibližuje nám tak pohled nejen na samotného boha, ale i na staroegyptské náboženství jako celek.

Osirův původ

Jméno Osiris je latinizovanou verzí egyptského Usir či Asar, což v překladu znamená mocný nebo silný. Byl prvorozeným synem boha země Geba a bohyně nebes Nút. Sám Osiris byl bohem plodnosti, který se v průběhu let stal tak populárním, že převzal funkce některých dřívějších bohů. Mnohdy byl pak vzýván také například jako bůh zemědělství. Je úzce spojen s vyobrazením džedu, který ve formě sloupu či pilíře symbolizuje stabilitu a koloběh života.

Osiris je často zobrazován s černou nebo zelenou kůží, která představuje blahodárné nilské bahno a proces omlazení. Nezřídka kdy je pak jeho osoba zachycena jako mumie nebo v částečně mumifikovaném stavu ve své roli soudce mrtvých.

Rodinné vztahy mezi egyptskými bohy byly napjaté

Osiris, Isis, Set, Nefthys a Horus byli prvními pěti božstvy, která se zrodila z manželství Geba a Nút. Jako prvorozený se Osiris stal pánem světa, přičemž pojal Isis za svou manželku a královnu. Brzy bohužel zjistil, že Egypťané jsou barbarští a bezprávní, a proto jim poskytl pravidla, kulturu a náboženské učení. Pod Osirovou vládou se Egypt stal utopií, kde se s každým zacházelo stejně a kde byl dostatek jídla, protože úroda byla vždy hojná. Jeho vladařské úspěchy však neunikly pozornosti jeho bratra Seta, který se nehodlal smířit s životem v Osirově stínu.

Osirova smrt

Set začal svému bratrovi závidět jeho úspěchy a zlobil se na něj. Jejich spor se ještě více prohloubil poté, co se Setova manželka Nefthys vydávala za Isis, svedla Osira a porodila boha Anubise. Set nechal vyrobit krásnou rakev odpovídající svými rozměry proporcím jeho bratra, načež uspořádal velkolepou oslavu, na níž předal truhlu návštěvníkům, a oznámil jim, že kdo se do ní nejlépe vejde, může ji dostat darem. Po vzoru pohádky o Popelce pak hosté jeden po druhém zkoušeli do rakve vlézt, až Osiris však uspěl. Set následně přibouchl víko truhly, zapečetil ji olovem a hodil do Nilu, kde ji odnesl proud řeky. Nakonec byla vyplavena na břeh v říši Byblos, kde ji obrostl mohutný strom, který byl následně pokácen na stavbu královského paláce. Osiris tak zůstal uvězněn ve své rakvi uvnitř jednoho ze sloupů.

Pána světa nakonec vysvobodila jeho manželka Isis a přinesla jeho tělo zpět do Egypta; tam ho ukryla před Setem v bažinatém území nilské delty. Poslala svou sestru Nefthys, aby tělo chránila, zatímco ona šla sbírat byliny, aby z nich uvařila lektvar, který by ho přivedl zpět k životu. Nefthys však svému manželovi Setovi o plánu řekla, a bratr se tak vydal vykonat další mstu na Osirovi – tentokrát jeho tělo rozsekal na kusy, které nechal rozptýlit po celé říši.

Reklama

Vzkříšení boha Osirise

Isis byla šokována, když zjistila, co se stalo. Pustila se však ihned do shromažďování částí Osirova těla. Jedinou část, kterou se jí nepodařilo najít, byly genitálie, které v Nilu sežrala ryba z města Oxyrhynchos. Ta byla následně prohlášena za zakázanou potravu.

Isis nakonec dokázala Osirida vzkřísit, a jakmile se probudil, proměnila se v draka, vznesla se kolem něj a vstřebala z jeho těla životní sílu, ze které se později zrodil bůh Horus. Ačkoliv byl Osiris naživu, nemohl se plně vrátit do světa živých. Stal se tak z něj vládce podsvětí a soudce mrtvých. Se svým synem Horem se nikdy nesetkal.

Posvátná kniha raná literatura Východu
Posvátná kniha; raná literatura Východu | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Uctívání Osirise

Osiris se pro egyptský lid stal symbolem nejvýznamnějších kulturních hodnot: rovnováhy, řádu, věčného života a vděčnosti. Setova zloba a závist byla považována za jakýsi „vstupní hřích“, který člověku otevíral brány k páchání zla.

Významnou roli hrála v Osirově příběhu řeka Nil. Ta byla považována za symbol jeho životodárné síly a výrazně pomohla jeho znovuzrození. Egypťané spěchali na břeh, když Nil opadl, aby rozdali dary a vyjádřili smutek nad smrtí svého milovaného boha. Podobný rituál pak opakovali v období záplav.

Osiris – král a lid

Osiris je považován za prvního egyptského panovníka, který vytvořil kulturní normy, jež se všichni následující králové zavázali dodržovat. Osiris byl otcem lidu a také jeho nadějí na spásu po smrti. Právě z tohoto důvodu je Osiris často zobrazován jako mumifikovaný faraon; staří Egypťané byli mumifikováni, aby vypadali jako Osiris. Tento velký bůh tak symbolizoval vše, co dělalo starověký Egypt tak monumentální, velkolepou a dlouhotrvající říší.

Reklama
Reklama