Marie Terezie byla obdivuhodná panovnice, jejíž reformy ovlivnily životy na celá staletí. Porodila 16 dětí, musela bojovat o území i s nemocí

Marie Terezie byla obdivuhodná panovnice, jejíž reformy ovlivnily životy na celá staletí. Porodila 16 dětí, musela bojovat o území i s nemocí

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Marie Terezie, jedna z nejvýznamnějších panovnic v dějinách Rakouska, byla ženou neobyčejné síly a odhodlání. Kromě politických úspěchů byla také matkou 16 dětí a musela bojovat s mnoha zdravotními problémy.

Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, byla jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších panovnic rakouského císařství a království českého. Narodila se 13. května 1717 a zemřela 29. listopadu 1780 ve Vídni.

Nejvýznamnější žena evropských dějin

Marie Terezie se stala císařovnou v roce 1740. Po smrti svého otce Karla VI. zdědila Marie Terezie nejen trůn habsburské říše, ale také mnoho politických problémů. Krátce poté, co se stala císařovnou, ji napadlo Prusko a Slezsko, a Marie Terezie tak byla nucena vést válku o toto území. Tato válka, známá jako prusko-rakouská válka, trvala až do roku 1748 a stála mnoho lidských životů a peníze státní pokladny.

Během své vlády se Marie Terezie snažila modernizovat Rakousko a zlepšit život svých poddaných. Zavedla mnoho reforem, jako například povinnou školní docházku pro chlapce i dívky, zlepšila zdravotní péči a zavedla nové zákony o pracovním právu. Díky jejímu úsilí se Rakousko stalo moderní zemí, která se brzy stala jednou z nejvýznamnějších evropských mocností.

Marie Terezie byla také velmi věřící ženou a silně se angažovala v podpoře katolické církve. Během své vlády také podporovala umění a kulturu a podílela se na vzniku mnoha významných uměleckých děl.

Marie Terezie byla nejen úspěšnou vládkyní, ale také velmi oblíbenou osobností mezi svými poddanými. Byla známá svou laskavostí a přísností vůči sobě samé i druhým.

Reklama

Početná rodina císařovny

Jedním z nejvýznamnějších aspektů jejího osobního života byla její rodina. Marie Terezie se provdala za Františka I. Štěpána Lotrinského, který se stal císařem Svaté říše římské a spoluvládcem Rakouska. Pár měl spolu šestnáct dětí, z nichž šest se nedožilo dospělosti.

Jejich generace byla jednou z nejpočetnějších královských rodin v Evropě a hrály významnou roli v dějinách Rakouska a dalších evropských zemí. Zde je nejzajímavější syn a dcera Marie Terezie:

Josef II. – nejstarší syn Marie Terezie se narodil v roce 1741 a stal se císařem Svaté říše římské. Byl známý svými reformami a snahou modernizovat Rakousko, ale jeho reformy také vyvolaly kontroverze a kritiku.

Marie Alžběta – nejstarší dcera Marie Terezie se narodila v roce 1743 a stala se královnou největšího rivala Rakouska, pruského krále Fridricha II. Měla složitý vztah se svou matkou a byla často pod kontrolou svého manžela, který ji nakonec uvěznil v zámku v Potsdamu.

Epidemie v Evropě a smrt Marie Terezie

Jednou z nejzávažnějších nemocí, kterou Marie Terezie prodělala, byly neštovice, které v té době byly častou a smrtelnou epidemií. V roce 1767 se tato nemoc dostala do Vídně a postihla i samotnou císařovnu a její rodinu. Marie Terezie přežila, její dva synové však nemoc nepřežili.

Dne 8. listopadu 1780 onemocněla při lovu bažantů a 29. listopadu 1780 zemřela. Během pitvy bylo odhaleno, že jí nefungovala jedna plíce. Její tělo bylo pohřbeno v kapucínské kryptě vedle jejího manžela a vychovatelky Charlotty Fuchsové.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama