Objevitelé nových světů. Změnili historii a miliardy lidských osudů

Objevitelé nových světů. Změnili historii a miliardy lidských osudů

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Mapování zemského povrchu a poznávání nových krajin patřilo k výsadám zejména druhé poloviny minulého tisíciletí. I tak však existovali objevitelé dřívější i pozdější. Dokážete si vzpomenout na ta nejznámější jména a na jejich objevy?

Ibn Battúta (1304–1369)

Abú Abdallah ibn Battúta byl původem z Maroka a během svého života procestoval celé islámské oblasti Afriky, Asie a jihovýchodní Evropy. Jeho touha po poznání ho nejprve zavedla například na území Egypta, Arábie, Persie a Afghánistánu. Později pak dokonce překročil Himálaj, aby se dostal do Indie, Číny, jihovýchodní Asie, na Maledivy a zpět do Maroka. Za 30 let urazil přibližně 120 000 kilometrů. Zprávy o jeho cestě byly publikovány v knize Rihla (překládáno jako Cesty). 

Süan-cang (602–664)

Süan-cang, největší asijský cestovatel všech dob, byl čínský buddhistický mnich, který se rozhodl pátrat po původu samotného buddhismu. Rozhodl se tak překročit Himálaj a přes Chajbarský průsmyk přišel až do Indie. Tato cesta mu trvala přibližně 17 let a Süan-cang o ní hovoří i ve svých spisech. V textu se věnuje zejména popisu tehdejší společenské struktuře Indie, vládcích a architektuře. Jeho záznamy o cestě byly tak přesné, že pomohly vědcům 19. a 20. století nalézt různá starověká místa, která na své trase vytyčil. 

Marco Polo (1254–1324)

Na počátku 70. let 12. století se italský badatel Marco Polo vydal se svým otcem a strýcem na cestu po Asii. Polo, jeden z nejpopulárnějších cestovatelů všech dob, během svého života procestoval Persii, Afghánistán, Mongolsko a Čínu. Trasa jeho putování se dodnes označuje jako Hedvábná stezka.

Marco Polo se následně usadil v Pekingu, odkud vedl výpravy do dalších částí Číny, tehdejší Barmy a Indie. Po prozkoumání Singapuru, Sumatry a Indie pak nakonec odplul zpět do Itálie. 

Vasco da Gama (1460–1524)

Da Gama byl prvním člověkem, který propojil Evropu a Asii námořní cestou. V roce 1498 dorazil do indického Kalikutu (dnešní Kóžikkót) Kožikódé), což bylo považováno za významný obchodní milník té doby. Portugalský objevitel tak překonal Atlantik a Indický oceán, aby se dostal dál „na východ“. To vedlo k dalším námořním plavbám z celé Evropy. Vasco da Gama byl také prvním člověkem, který obeplul mys Dobré naděje. 

Reklama

Kryštof Kolumbus (1451–1506)

Kolumbus chtěl dokázat totéž, co Vasco da Gama – objevit Indii. Italský objevitel však plánoval plout daleko na západ, aby našel lepší námořní cestu do východní země, a doufal, že přitom obepluje svět. Místo toho však přistál na Bahamách. Od té doby Kolumbus opakovaně navštěvoval západní země a plul také do Střední a Jižní Ameriky. Několikrát přeplul Atlantský oceán a navázal významné obchodní spojení mezi Evropou a Amerikou. 

Amerigo Vespucci

Zdroj: Internet Archive Book Images / https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14783538645/ | Amerigo Vespucci

Amerigo Vespucci (1454–1512)

Americký kontinent byl pojmenován po španělském objeviteli Amerigu Vespuccim. Důvod je poměrně prostý – Vespucci prozkoumal většinu východního pobřeží Jižní Ameriky a uvědomil si, že kontinent není spojen s Asií, a navíc ani není tak malý, jak se tehdy myslelo. Podnikl několik výprav ze Španělska a Portugalska a objevil mimo jiné také deltu Amazonky. 

James Cook (1728–1779)

Kapitán James Cook je muž, který zmapoval velkou část východní Kanady, zejména pak v oblasti Newfoundlandu. Taktéž podnikl tři plavby do oblasti Tichého oceánu. Na těchto plavbách pak objevil Austrálii, obeplul Nový Zéland a Havaj a urazil při svých cestách tisíce a tisíce kilometrů. Žádný jiný objevitel necestoval tak dlouho jako kapitán Cook. Procestoval všech sedm kontinentů, přeplul oba póly a na své lodi HMS Endeavour, která nyní propůjčila své jméno raketoplánu, se plavil po všech oceánech. 

Jeanne Baret (1740–1807)

Jeanne Baretová je první ženou, která obeplula svět. Francouzská botanička se totiž ve snaze cestovat převlékla za muže a nastoupila jako komornice přírodovědce Philiberta Commersona na loď kapitána Louise Antoina de Bougainville.

O této odvážné námořnici se toho vědělo jen málo, dokud v roce 2002 nevyšel první anglicky psaný životopis Jeanne Baretové od Johna Dunmora. Další informace o ní byly nalezeny v knize Glynis Ridleyové The Discovery of Jeanne Baret (2010). 

Charles Darwin (1809–1882)

Svět si tohoto slavného muže pamatuje převážně díky jeho evoluční teorii a knize O původu druhů. Méně se už ví, že Charles Darwin byl členem průzkumné posádky na lodi HMS Beagle. Mladý Darwin cestoval kolem Atlantiku a Indického oceánu, aby prozkoumal Nový Zéland, části Austrálie a další pobřeží. Své vyprávění o této plavbě zaznamenal v knize, která později vešla ve známost jako Plavba na lodi Beagle. 

Fernão de Magalhães (1480–1521)

Magalhães byl prvním člověkem, který se vydal na cestu kolem světa a našel námořní trasy, které by pomohly ostatním obeplout planetu. Tento portugalský objevitel byl také prvním člověkem, který našel cestu přes Severní a Jižní Ameriku a dosáhl Tichého oceánu. Vodní cesta, kterou se mu to podařilo, je pojmenována jako Magellanova úžina. 

Reklama
Reklama