Kvíz: Ach, ta gramatika aneb Víte, kdy napíšete mě/mně?

Kvíz: Ach, ta gramatika aneb Víte, kdy napíšete mě/mně?

Foto: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ne nadarmo se říká, že český jazyk patří mezi ty náročnější. Nejrůznější poučky, vyjmenovaná slova, slovní spojení nebo právě psaní mě/mně. Kdo se v tom má vyznat?

Slovo já a jeho skloňování. V běžné hovorové mluvě se nad tímto slovem jen málokdo z nás pozastaví, ovšem v psané podobě dává leckomu jeho forma celkem zabrat. V běžném životě se vlastně spousta lidí nad tímto slovem nepozastaví a automaticky píše zkrácenou formu tohoto tvaru, tedy „mě“. Jenže bohužel se tak možná nevědomky dopouští gramatické chyby, která může působit přinejmenším úsměvně. Pojďme si vysvětlit základní pravidla psaní tohoto slovního tvaru, která nejsou vůbec složitá. Nakonec si můžete vyzkoušet svoje nabyté vědomosti v kvízu zaměřeném právě na tvary zájmena já.

Skloňování zájmena já

1.     pád – kdo, co              já

2.     pád – (bez) koho, čeho        mě, mne

3.     pád – (ke) komu, čemu     mi, mně

4.     pád – (vidím) koho, co            mě, mne

Reklama

5.     pád – oslovení            -

6.     pád – (o) kom, čem          mně

7.     pád – (s) kým, čím           mnou

S největší pravděpodobností nikomu z nás nebude první, pátý a sedmý pád dělat žádné komplikace. Zmíněné dva se nepoužívají a sedmý pád je zkrátka jasně patrný. Ovšem to neplatí u jiných pádů, které nabízí někdy i více než jednu variantu.

Mne

Je potřeba zmínit, že tvar mne je možné použít pouze pro 2. a 4. pád, nejedná se tedy o neutrální tvar, jehož použití je variabilní a je možné ho použít všude tam, kde přichází pochybnost s psaním mě/mně.

Z hovorové mluvy se tento výraz již téměř vytratil, jinak tomu není ani v psaném projevu, kde se jedná spíše o knižní výraz. Nikdo vám ovšem nebrání v jeho používání. Jen pozor na střídání mě a mně v textu.

Mně x mě

Mnoho lidí chybuje právě ve dvojici tvarů mě/mně, přitom to není vůbec složité. V podstatě si stačí zapamatovat jednoduchou poučku se zájmenem ty. Pokud tvar druhé osoby bude „tobě“, pak píšeme „mně“. V případě tvaru „tebe“ pak „mě“.

Kvízové otázky

Jedná se o kvíz s 10 otázkami s doplněním správného tvaru zájmena „já“, kdy právě jedna odpověď je správná. 

Tak jak jste si v našem testu zaměřeném na tvary zájmena já vedli. Byly pro vás otázky až příliš jednoduché nebo jste u některé váhali?

Reklama
Zdroje článku:
Reklama