Bůh slunce Dažbog: Lidé věřili, že slovanský bůh vedl každý den slunce po obloze pomocí vozu, který byl tažený třemi koňmi

Bůh slunce Dažbog: Lidé věřili, že slovanský bůh vedl každý den slunce po obloze pomocí vozu, který byl tažený třemi koňmi

Foto: galdzer / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Slovanskou mytologií se rozumí souhrn představ o přirozenosti světa a bozích vlastní pohanským Slovanům. Slovanská mytologie zůstala zachována pouze ve zlomcích, a na rozdíl od mytologie řecké či severské se nezachovala autentická verze žádného z mýtů. Jedním z předních slovanských bohů byl například bůh slunce Dažbog.

Co znamená Dažbog

Jméno slovanského boha Dažboga má samozřejmě i svůj význam. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednoho z nejvýznamnějších slovanských bohů, jeho jméno se v různých slovanských oblastech překládalo různými způsoby. Jméno je spojováno například se staroslověnským „dažd“ (dáti) a praslovanským „bog“ (bůh). Lze ho tedy přeložit jako „bůh dárce“. V jiné oblasti se jméno překládalo třeba jako „dávat boha“.

Kdo byl Dažbog

Povstání boha Dažboga

Dažbog byl synem otce Svaroga, který byl bohem ohně, ale je také dodnes spojován s kovářstvím. Mnozí věřili, že právě Svarog byl stvořitelem země. I přesto však především jižní Slované začali uctívat boha Dažboga více než jeho otce. V mnohých oblastech Dažbog svého otce zcela nahradil. Postupem času Dažbog svého otce ve většině oblastech zcela zastínil, a stal se tak jedním z nejvýznamnějších a nejuctívanějších slovanských bohů. Byl tak oblíbený, že jemu a šesti dalším bohům nechal kníže Vladimír z Kyjevské Rusi v roce 980 postavit před palácem sochu. 

Traduje se...

Lidé věřili, že Dažbog vedl každý den slunce po obloze pomocí vozu, který byl tažený třemi koňmi – zlatý, stříbrný a diamantový. Každý večer po západu slunce Dažbog přešel do podsvětí a každé ráno při východu slunce znovu povstal.

Dažbog měl velkou náklonnost k vlkům. Přestože byl spojován se sluncem, bílý vlk byl považován za jeho svatý symbol. Traduje se, že dokázal měnit podoby. Mohl se tak objevit buď jako bílý vlk, nebo jako stařík oblečený do vlčích nebo medvědích kožešin. V obou podobách kulhal a měl zdravé pouze jedno oko.

Slovanský bůh slunce byl mimo jiné také dárcem života. Jeho síla byla spojena se zimním slunovratem, kdy se slunce znovuzrodí pro další cyklus. 

Reklama
Bůh slunce byl dárcem života a jeho síla byla spojena se zimním slunovratem
Bůh slunce byl dárcem života a jeho síla byla spojena se zimním slunovratem | Zdroj: zlikovec / Depositphotos

O životě...

Dažbog bydlel na východě, v zemi věčného léta a hojnosti. Jeho obydlí tvořil palác celý ze zlata. Ve slovanské mytologii jsou zmínky o jeho dvou dcerách, které mu pomáhaly. Dcery byly bohyně soumraku a úsvitu. Ráno bohyně úsvitu otevřela brány paláce, aby svému otci umožnila opustit palác a začít svou každodenní cestu po obloze. Večer bohyně soumraku brány zavřela poté, co se otec vrátil.

Hovoří se o tom, že jednou z Dažbogových žen byla bohyně Živa. Živa byla bohyně života, vitality, počátku světa, plodnosti a životní síly. Její sestrou byla Morana. Na svatbě jim své požehnání dala bohyně matka Lada. Po svatbě Dažbog se svou ženou začali společnými silami vytvářet nový svět. Džabog si podle všeho vzal na starost obnovení rovnováhy mezi dobrem a zlem a Živa měla na starosti obnovu všeho živého. Řeky se znovu přeplnily rybami, lesy a louky byly obklopeny divokou zvěří a objevili se i noví lidé.

Podle dostupných informací nebyla Živa jedinou ženou Dažboga. Jeho ženami byly také Chors i Morana. Vzhledem k tomu, že měl tři ženy, měl také spoustu dětí a následně i vnoučat.

Reklama
Reklama