Boj na nože, vražda nebo znetvoření. Takhle jste se kdysi mohli dostat do Camorry, italské mafie

Boj na nože, vražda nebo znetvoření. Takhle jste se kdysi mohli dostat do Camorry, italské mafie

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Mafiánské organizace existují po celém světě, jednou z nejstarších z nich je neapolská Camorra. V době její největší „slávy“ se do ní toužilo dostat mnoho mužů. Přijetí však mělo kruté podmínky.

Historie Camorry

Camorra vznikla v 18. století v Neapoli jako organizovaná kriminální skupina. Skupina se stala známou svými praktikami v oblasti nelegálního obchodu a vydírání. Během let se Camorra stala největší mafií v Neapoli, a i v celé jižní Itálii.

Náborový proces

Přestože se dnes již běžně hovoří o organizovaném zločinu jako o společenském problému, v minulosti tomu tak nebylo. Naopak, v některých obdobích byli mafiáni považováni za hrdiny, kteří chrání místní komunity před korupcí a nebezpečím zvenčí. Vstup do Camorry tak byl pro mnoho mužů snem, pro který byli ochotni obětovat téměř cokoliv. Pro vstup do Camorry bylo potřeba být doporučen někým, kdo již členem této organizace byl. Tento doporučující člen zajišťoval, že nový člen byl spolehlivý a bude pro organizaci přínosem. Pokud byl nový člen přijat, musel složit přísahu věrnosti a slíbit, že Camorru nikdy nezradí.

Boj na nože

Jedním z testů, kterým nový člen Camorry musel projít, byl tzv. „boj na nože“. Tento test měl ukázat, že nový člen je ochoten a schopen pro Camorru bojovat a zabít. Boj na nože mohl být buď simulován, kdy se nový člen musel pouze tvářit, že bojuje, nebo mohl být skutečný a nový člen musel skutečně bojovat proti jinému adeptovi na člena Camorry. Tento způsob byl častější a vyžadoval, aby se uchazeč postavil proti jinému adeptovi a bojoval s ním s nožem v ruce. Aby se ukázala síla a odvaha, musel být protivník zabit. Pokud se tak nestalo a boj skončil jen zraněním, adepti byli označeni za slabochy a byli odmítnuti. Boj na nože tak nejenže vyžadoval fyzickou sílu a obratnost, ale také ukazoval odhodlání a loajalitu k organizaci.

Vražda

Dalším testem byla vražda. Nový člen musel dokázat, že je ochoten pro organizaci zabít. Vražda mohla být buď „testovací“, kdy nový člen musel zabít nevinného člověka, nebo skutečná, kdy nový člen musel zabít někoho, kdo organizaci zradil. Pokud měl někdo dostatek odvahy a schopností, mohl se také pokusit zabít někoho z již existujících členů Camorry. Pokud se mu to podařilo, mohl být přijat do organizace místo zabitého člena. Tento způsob vstupu byl velmi riskantní a vyžadoval velkou dávku odvahy a bezohlednosti.

Znetvoření

Dalším testem bylo tzv. „znetvoření“. Nový člen musel být schopen vydržet fyzické a psychické mučení, které mu bylo způsobeno ostatními členy organizace. Tento test měl ukázat, že nový člen je odolný a že nikdy organizaci nezradí. Nejčastěji se jednalo o odříznutí ucha nebo prstu. Tento způsob vstupu byl méně nebezpečný než předchozí dva, ale přesto byl velmi bolestivý a značil oběť, kterou byl adept kvůli členství v Camoře ochoten podstoupit.

Mafie dnes

Dostat se do Camorry bylo velmi nebezpečné a vyžadovalo to odvahu a loajalitu. V dnešní době jsou tyto způsoby vstupu do organizovaného zločinu chápány jako barbarské a nepřijatelné. Organizovaný zločin je považován za velký společenský problém, který ohrožuje bezpečnost a prosperitu mnoha zemí. Na jeho potírání je vynakládáno velké množství finančních prostředků a vyžaduje spolupráci policistů z několika zemí. 

Reklama
Zdroje článku:
Reklama