Z vln Tichého oceánu se do výšky 43 metrů tyčí kamenný oblouk, který dal jméno celé přírodní rezervaci

Z vln Tichého oceánu se do výšky 43 metrů tyčí kamenný oblouk, který dal jméno celé přírodní rezervaci

Foto: Patricio Cornejo Riv / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ještě mladou planetu pamatující La Portada se nachází severně od chilského města Antofagast a je jednou z oblíbených turistických atrakcí. Při pohledu na tuto sto milionu let starou přírodní kuriozitu vyniká mořský prvek sedimentárních hornin a zkamenělin ve tvaru oblouku a dlouhých strmých útesů.

Antofagasta je překrásné přístavní město na severu Chile, ležící přímo u Tichého oceánu, asi 1130 km severně od hlavního města Santiaga. Je centrem stejnojmenného regionu Antofagasta a cestovatele zaujme svými nádhernými plážemi, jako jsou Playa La Chimba a Playa Trocadero. Antofagasta také nabízí bohatou historii a kulturu.

La Portada, ze španělštiny průčelí nebo portál, je charakteristický přírodními srázy a stejnojmenným obloukem, který se tyčí od pláže. Tento reliéf, tvořený sopečnými horninami starými více než sto milionů let, se rozkládá na ploše 31,27 hektaru. 

Oblouk La Portada je 43 m vysoký, 23 m široký a 70 m dlouhý. Má základnu z černé sopečné andezitové vulkanické horniny, na níž se rozkládají sedimentární mořské horniny, vrstvy žlutavého pískovce a vrstvy zkamenělých zbytků mušlí (35 až 2 miliony let př. n. l.). To vše bylo vymodelováno během dlouhého procesu mořské eroze. Oblouk je obklopen útesy pobřežního srázu, jejichž maximální výška je 52 m n. m. a které byly rovněž formovány mořskou abrazí.

Dne 5. října 1990 byl vyhlášen přírodní památkou na základě nejvyššího nařízení Ministerstva zemědělství č. 51, zveřejněného v Diario Oficial. Od března 2003 byla tato přírodní památka uzavřena kvůli zřícení významné části útesů, které blokovaly přístup na pláž, ale v roce 2008 byla pod vedením chilské prezidentky Michelle Bacheletové znovu otevřena. V srpnu 2013 byla opět uzavřena, a to kvůli riziku zřícení skal.

Reklama

Tvůrcem jsou transgrese a regrese

La Portada vděčí za svou magickou podobu transgresím a regresím moře v důsledku zvedání mořské platformy, která erodovala pobřeží a reliéf. Výsledkem je také dnešní neuvěřitelné vizuální panorama, zasazené do vod, které nejsou vhodné ke koupání.

Transgrese je zaplavování pevniny mořem, regrese zase ústup moře z pevniny.  Příčiny mohou být lokální, např. pokles či vzestup ker zemské kůry, nebo celoplanetární (např. při tání či tvorbě kontinentálních ledovců atd.). Transgrese je obvykle dlouhodobý proces trvající statisíce až miliony let. 

Fauna ano, flóra ne

Celá oblast kolem této přírodní památky je zaměřena na ochranu živočišných druhů, jako jsou mimo jiné vydra pobřežní, která je v Chile známá pod mapučským názvem chungungo. Dále lachtan jihoamerický, známý též jako lachtan jihoamerický falklandský, tučňák Humboldtův, pták s červeným zobákem rybák inka, sokol stěhovavý a mnoho dalších druhů.

Je zajímavé, že se zde nevyskytují žádné prvky flóry, ať už původní nebo zavlečené.

Ochrana podloží

Přírodní památka La Portada de Antofagasta je chráněna jako vědecky zajímavá lokalita pro účely těžby, jak je stanoveno v článku 17 chilského horního zákoníku. Tyto práce lze provádět pouze na základě povolení prezidenta republiky podepsaného ministrem hornictví.

Reklama
Reklama