Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů

Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů

Foto: ChinaImages / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Císařové ve starověké Číně považovali horu Tchaj-šan za syna nebeského císaře. Byli přesvědčeni, že je to právě tato hora, která jim propůjčuje vládnoucí autoritu. Od roku 219 př. n. 1. prý její svahy zlezlo a synovi nebes vzdalo úctu 72 císařů!

Tchaj-šan nebo hora Tchaj je hora na severovýchodě Číny v městské prefektuře Tchaj-an provincie Šan-tung. Patří mezi tzv. Pět velkých hor, což je označení pro pět hor, které jsou posvátné v taoismu. Zdejší hory byly osidlovány již od starověku a lidé, kteří se zde usídlovali, zde stavěli nejrůznější stavby.

Na pravidelně se opakující pouti do výšky 1545 metrů nad mořem doprovázel císaře průvod služebnictva, kupců, vojáků, strážných, zemědělců a žen. Jejich zástup se někdy táhl od vrcholu až k úpatí, které jsou od sebe vzdáleny celých 10 kilometrů, popisuje Sarah Bartletová v knize Průvodce po mystických místech světa.

Každý, kdo dospěje až na vrchol neobyčejné hory Thaj-šan, bude údajně obdařen dlouhověkostí.

V současnosti můžete sice využít dvě lanovky, ale pro potěchu ducha - jak pro vyznavače taoismu, buddhismu i lámaismu – je lepší využít vlastní síly a kamenné schodiště. Po zdolání 7000 schodů zcela jistě „osvítí“ duchovní náboj. Podobný zážitek si po staletí odnášeli i početní císaři, nepočítaně umělců a filozofů včetně známého Konfucia. A že takový výstup zanechá stopy na člověku, na císaří zvlášť, dokazuje tato příhoda:

„Když se na místě ocitl první čínský císař Čchin Š'-chuang-ti alias Čeng, po kterém zbyla terakotová armáda, zastihla ho silná bouře. Úkryt prý našel pod několika borovicemi, kterým pak za zásluhy udělil funkce ministrů,“ uvedl server České televize ČT24,kde si na konci článku můžete přehrát video o posvátné hoře z pořadu Objektiv.

Na temeni hory stojí dva významné chrámy: Chrám Nefritového císaře, nebeského vládce tohoto světa, a Bixia, Chrám Princezny azurových mraků, dcery Nefritového císaře.

Za vnoučata se sem chodí modlit matky, jejichž dcery nemohou počít.

Princeznin chrám je zřejmě nejvýznamnějším poutním místem čínských žen. Za vnoučata se sem chodí modlit matky, jejichž dcery nemohou počít. Vedle princezny tu stojí dvojice soch jejích božských hlídaček. Obě sochy prý umějí konat zázraky - jedna léčí nemoci očí, druhá dětské nemoci.

Posvátná hora přitahovala také čínské umělce a básníky, kteří vyvěšovali své básně a věnování velebící krásu, energii a božskou sílu hory na zdi lemující stezku vzhůru. Podle Bartlettové se říká, že každý, kdo vyšplhá až na vrchol, se dožije stovky let.

Reklama
Reklama