Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý

Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý

Foto: Heather Barrett / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Mytologie Mayů je bohatá na celou řadu mocných mystických bytostí, o nichž se však příliš neví. Jednou z nich je také bájný Tsukán, mírumilovný had chránící podzemní poklady Střední Ameriky.

Mayské slovo Tsukán je složeninou výrazů: tsuk či také tzuk, což znamená „kůň“, a kaan, v překladu „had“. V mýtech se o tomto hadovi někdy hovoří jako o hadovi s hlavou velkou jako kůň. Význam koně ve spojení s hadem však může také odkazovat na kukuřici. Když se totiž na Yucatán dostali koně, Mayové si mysleli, že koňská hříva a ocas vypadají jako střapce hedvábných vláken na konci kukuřičných klasů. Výraz tsuk tak pravděpodobně pochází z předhispánského slova používaného pro označení kukuřičného hedvábí, které podle všeho vyrůstá z hlavy a hřbetu tohoto tvora.

Tsukán může být starý desítky milionů let

Není známo, jak daleko do minulosti příběh o Tsukánovi sahá, i když se předpokládá, že legenda se mezi Mayi vypráví již tisíce let.  Pozoruhodné ovšem je, že i dnes existují výpovědi svědků o tom, že obrovského hada viděli.

Tsukán je odjakživa považován za strážce jeskyní a ochránce tzv. cenotes. Jedná se o zatopené vápencové vrty, jejichž původ sahá až k dopadu slavného asteroidu před 65 miliony let, jenž měl na svědomí vyhynutí dinosaurů. Tsukán přitom není pro Maye bohem nebo mocným duchem, ale spíše magickým tvorem obdařeným určitou mocí a zvláštními vlastnostmi. Obdobnou roli hraje v mayské mytologii například Sisimito, který je považován za mexickou verzi slavného Yettiho.

Příběh o Tsukánovi

Legenda o původu Tsukána popisuje příběh mayského boha deště Chaaca. Ten měl v období sucha získat vodu z podzemí a rozdělovat ji mezi mayské osady. Při pátrání po vodním zdroji přitom narazil na obrovského plaza, který pramen strážil. Společným úsilím se jim pak podařilo přinést vodu z dalekého moře, přičemž Tsukán prohlásil, že by chtěl zbytek života strávit raději na pláži než ve středozemí. Chaac mu slíbil, že se k moři bude moci vrátit, jakmile dokončí svůj úkol a zajistí, že budou podzemní zásoby vody plné. Při návratu do jeskyní jej však lstivý bůh proměnil v příval kapek deště, které zaplnily cenotes. Od té doby se Tsukán vždy snaží dostat k moři a Chaac jej mění na déšť, čímž vznikají na území Střední Ameriky silné bouřky.

Mocný had není pro lidi hrozbou

Tsukán jako strážce a ochránce jeskyní má za úkol zajistit, aby v nich byl vždy dostatek vody pro lid na povrchu. Vůči samotným lidem však není nepřátelský a jejich přítomnost na jeho území je mu lhostejná.  Zejména severní část poloostrova Yucatán často strádá nedostatkem povrchové vody, a obyvatelé těchto oblastí jsou tak odkázáni na podzemní zdroje.

Podle místních pak má legenda o Tsukánovi pomoci odstranit obavy, které lidé pociťují v souvislosti s nedostatkem vody. V příběhu vystupuje mocný a magický tvor, který dá vše do pořádku. Proto byl Tsukán uctíván již v době civilizace starých Mayů a na mnoha místech Střední Ameriky je uctíván i dnes.

Reklama