Středověký opevněný komplex skrývá tajemství duchů a hlasů, které se linou z katakomb

Středověký opevněný komplex skrývá tajemství duchů a hlasů, které se linou z katakomb

Foto: aappp / Shutterstock

Aktualizováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Mdina je nejkrásnějším příkladem starobylého opevněného města uprostřed středomořského ostrova Malta. Je výjimečnou směsicí středověké a barokní architektury, byla vždy domovem maltských šlechtických rodin. Dlážděné uličky jsou opředeny záhadami a strašidelnými příběhy z dob minulých.

Jedním ze známých příběhů je ten o bezhlavé nevěstě Kateřině, která byla odsouzena k smrti poté, co zavraždila rytíře, který se na ni vrhl. Jeho duch prý stále číhá ve městě. Mdina, všeobecně známá jako Tiché město Malty, se pyšní několika kostely, paláci a muzei, stejně jako tichými kavárnami, které čekají jen na to, až nasajete jedinečnou atmosféru.

Tajemno a neznámo v okolí Mdiny a Rabatu

Pokud se budete sami procházet v klidnějších částech předměstí Rabatu a Mdiny a necháte svou mysl bloudit, možná zaslechnete ozvěnu rozzuřeného davu, který napadl francouzského důstojníka jako pomstu za uloupení zlata a stříbra z našich kostelů, nebo výkřiky těch, kteří se odvážili sestoupit do útrob temných katakomb a nikdy nenašli cestu zpět. Nebo dokonce žalostné sténání a poslední mělké výdechy obětí cholery a zvony zvěstující další smrt při další pandemii. A vy se možná naučíte největší lekci z historie: že vše se jen opakuje, popisuje portál Times of Malta.

Některé z hrůzných příběhů, které se odehrály v ulicích, na náměstích a v palácích Mdiny a také v mnoha katakombách rozesetých po přilehlém Rabatu můžete vyslechnout během průvodcovaných prohlídek, které za pandemie covidu bylo možné shlédnout i online.

Malta, Rabat - 8. ledna 2019: Katakomby svatého Pavla jsou podzemní sítí labyrintů, které sloužily jako hřbitov v době římské nadvlády. Fotka od nikitich viktoriya / Shutterstock

Během prohlídky se přenesete z jednoho století do druhého a seznámíte se s vrahy, zrádci, neklidnými dušemi věčně hledajícími mír a vyděšenými lidmi, kteří se úpěnlivě modlí, aby byli vysvobozeni ze zkázy způsobené bezcitnou pandemií. Když se totiž potýkáme s naší vlastní epidemií, může nám být útěchou skutečnost, že naši předkové bojovali s těžšími nemocemi vyzbrojeni mnohem menšími lékařskými znalostmi, než jaké máme dnes my.

Cholera kosila Malťany

Pandemie cholery v roce 1837 si za pouhé tři měsíce vyžádala tisíce obětí. Stejně jako dnes byli lidé s příznaky nemoci drženi v karanténě, aby se vyhnuli kontaktu s ostatními, a zároveň se vedly podrobné záznamy o tom, kolik lidí se denně nakazilo, kolik jich bylo vyléčeno a kolik jich přišlo o život. Mdina se na tom podílela tím, že jeden z jejích paláců sloužil jako dočasná nemocnice pro pacienty s cholerou.

Tentýž palác poté později sloužil jako sanatorium, nemocnice určená pro chronické nemoci a zejména pro pacienty s tuberkulózou. Stejně jako předtím cholera i tuberkulóza vyvolávala mezi maltským obyvatelstvem velký strach, dokud vláda nezahájila očkovací program, který přinesl velmi dobré výsledky.

Reklama

Duch francouzského důstojníka

Kromě paniky a pandemií se zde však odehrály i další příběhy. Vypráví se například o domě ve Mdině, kde prý stále číhá duch vysoce postaveného francouzského důstojníka, kterého zabil dav rozzuřených místních obyvatel. Tragická událost se stala několik měsíců poté, co Malta podlehla Francouzům, kteří už předtím rozzuřili Malťany tím, že zabavili vše, co se jim zalíbilo, včetně zlata a stříbra z kostelů, a odvezli to z Malty.

Jednoho dne vtrhl do Mdiny dav převážně zemědělců a rolníků, aby vyjádřil rozhořčení nad francouzskou přesilou. Francouzský důstojník se nedočkal žádného pochopení, naopak, vytáhl meč. Malťané mu to oplatili pořádným výpraskem. Poté ho pronásledovali do domu, kde hledal útočiště, a nemilosrdně ho zabili.

Katakomby plné záhad a legend

Další příběhy, které byly během online prohlídky vyprávěny, se prý odehrály v katakombách svatého Pavla v Rabatu. Jsou to příběhy o obřadech, při nichž byli obětováni lidé, a další o lidech a dokonce i zvířatech, kteří tam sestoupili, a už je nikdo nikdy neviděl.

Prohlídka zabrousí také do katakomb svaté Agáty, pojmenovaných po světici, která zde údajně hledala útočiště, aby unikla římskému pronásledování ve své vlasti. Přestože byla po celou dobu svého pobytu na Maltě v bezpečí a pod ochranou, její osud se změnil k horšímu po návratu do vlasti, kde byla brutálně mučena a zabita. Říká se však, že Malta měla v srdci svaté Agáty stále zvláštní místo, a to do té míry, že jeden z příběhů, které se během prohlídky vyprávěly, popisuje její pomoc Malťanům v boji proti Turkům.

Reklama
Reklama