Nepřátelé jsou všude, byla Stalinova záminka k posílání stovek lidí do gulagu. Zastánce má dodnes

Nepřátelé jsou všude, byla Stalinova záminka k posílání stovek lidí do gulagu. Zastánce má dodnes

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Miliony „třídních nepřátel", politických odpůrců a dalších nešťastných obětí byly poslány na práci do gulagu, systému táborů nucených prací vytvořeného za Lenina a značně rozšířeného za Stalina. Každý, kdo se pokusil o útěk, byl bez soudu popraven...

...Výjimkou nebyli ani Stalinovi blízcí a více než třetina předních táborových katů skončila jako vězni v samotných táborech.

Gulagy jako rozsudek smrti za života

V některých táborech vězni těžili radioaktivní materiál bez odpovídající ochrany a umírali na otravu zářením. V jiných táborech mrznoucí vězni sekali dřevo a v zimě tahali klády bosí zpět do tábora. V jiných táborech vězni pracovali na výrobě potravin v kolektivních farmách, zatímco sami měli povoleny jen skromné příděly. Podle Encyklopedie Britannica „se odhaduje, že kombinace velmi dlouhé pracovní doby, drsných klimatických a jiných pracovních podmínek, nedostatečné stravy a hromadných poprav zabila každý rok nejméně 10 % z celkového počtu vězňů v gulagu".

Slovo hlad neexistuje

Otrocká práce v táborech pomáhala udržovat vládnoucí třídu údajně beztřídního sovětského režimu, když se ekonomika zhroutila. Po odstranění kulaků a kolektivizaci zemědělských podniků prudce klesla produktivita zemědělství. Miliony lidí umíraly hlady, někteří se uchýlili ke kanibalismu, aby přežili, a Stalin zakázal používat slova hladomor, hlad nebo hladovění. Dokonce ani lékaři se neodvážili přesně diagnostikovat stav hladovějícího pacienta, napsal server Human Progress v příspěvku s titulkem Co by mileniálové měli vědět o Sovětském svazu.

Šílenství doby

Stalin obviňoval z jasných neúspěchů svého centrálně plánovaného systému záměrné sabotáže a podkopávání ekonomiky neloajálními živly. Tvrdil, že skrytí nepřátelé jsou všude, a používal to jako záminku k posílání dalších a dalších lidí na smrt a do pracovních táborů.

Reklama

Rovnost musí být, jinak…

Celkově lze říci, že komunistický systém v zájmu nastolení rovnosti věznil nebo zabíjel ty, kteří dosáhli odborných znalostí a úspěchu - ať už v zemědělství, nebo v technickém povolání, například ve strojírenství. Zpočátku přerozdělovali bohatství, ale mnoho rolníků, kteří zpočátku profitovali z okrádání kulaků, nakonec zemřelo hlady.

Stvořená chudoba

Tím, že komunisté uvěznili nebo zavraždili mnoho nejproduktivnějších lidí a zároveň kolektivizací průmyslu a zákazem konkurence odstranili tržní pobídky k produktivitě, přinesli mnohem hlubší a rozšířenější chudobu než za kapitalismu.

Komunističtí vrazi vedou

Výzkumy naznačují, že počet nepřirozených úmrtí způsobených komunismem může dosahovat až 80 milionů - číslo tak vysoké, že násilí carského Ruska, španělské inkvizice a anglické protireformace „Krvavé" Marie ve srovnání s ním bledne.

Dodnes komunismus táhne

I přes toto hrozivé číslo nemálo lidí dnes podceňuje počet životů, které komunismus zmařil. Možná to částečně vysvětluje přetrvávající „přitažlivost komunismu“. Obdiv mladých lidí ke komunistickým vůdcům mírně klesá, jak byplynulo z výroční zprávy o postojích USA k socialismu, kterou zveřejnila Nadace Victims of Communism Memorial Foundation v roce 2017.

Kdyby se však tito obdivovatelé mohli vrátit v čase do Stalinovy éry, viděli by, že doslovný třídní boj neprospívá nikomu kromě oportunistických tyranů, jako byl Stalin. A viděli by, že to nebyl žádný hrdina, zavřel Human Progress.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama