Co by se stalo, kdyby se spojila Jižní Amerika a Afrika dohromady?

Co by se stalo, kdyby se spojila Jižní Amerika a Afrika dohromady?

Foto: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Původně byl na Zemi jen jeden kontinent, který se následně rozdělil na jednotlivé světadíly. Podívejme se, co by se stalo, kdyby se některé části opět spojily.

Pangea

Před 300 miliony let existoval na naší planetě pouze jeden kontinent. Pangea. Tento superkontinent však neměl dlouhého trvání. Tuhý vnější obal zemské kůry, litosféra, se rozpadl na několik desek. Tyto desky se vznášejí nad pláštěm, což znamená, že se mohou pohybovat. A to také dělají. Pangea se rozdělila na jednotlivé kontinenty tak, jak je známe dnes, a jsou stále v pohybu.

Spojení Afriky a Jižní Ameriky

Normálně se kontinenty pohybují rychlostí 1,5 cm za rok. Za předpokladu, že by se Afrika a Jižní Amerika setkaly na půli cesty v jižním Atlantiku, trvalo by jim spojení 230 milionů let. Řekněme tedy, že zemský plášť pod nimi byl v důsledku bezprecedentních okolností na naší planetě obzvlášť neklidný.

To by prudce rozkmitalo desky těchto dvou kontinentů a přitlačilo je k sobě. I kdyby se pohybovaly pouze rychlostí, jakou my lidé obvykle chodíme, tedy pouhými 1,3 m/s, Afrika a Jižní Amerika by se znovu spojily přibližně za 30 dní. Jistě, byla by to docela vratká cesta, která by na obou kontinentech způsobila doslova masivní zemětřesení. A měsíc trvající zemětřesení nejsou žádná legrace. Ale to je spravedlivá cena za to, že se staneme svědky vzniku Afrimeriky.

Afrimerika

Tento nově vzniklý superkontinent by se automaticky stal největším na světě, 1,5krát větším než Asie. Pobřežní země by se musely vypořádat s novými sousedy. Nigérie a Kamerun by nyní hraničily s Brazílií. Uruguay by sousedila s Angolou a Argentina s Jihoafrickou republikou.

Mezi oběma částmi Afrimeriky by vzniklo zcela nové pohoří. Vznikla by tak přirozená hranice mezi národy, což by mohlo pomoci zmírnit případné napětí ohledně rozdělení půdy. Všechny pobřežní oblasti země by přestaly existovat, což by znamenalo konec plážové kultury, která je nedílnou součástí jejího životního stylu.

Flóra a fauna

Pak je tu ale otázka migrace zvířat. Na nová území by se mohly rozšířit druhy, které jsou pro každý kontinent jedinečné. Pokud se utáboříte v amazonském pralese, můžete se setkat s africkým slonem, hrochem nebo hyenou skvrnitou. Otevřete okno v Nigérii a můžete na své zahradě spatřit lenochoda, kapybaru nebo dokonce mravenečníka obrovského.

Samozřejmě byste narazili i na neobvyklé rostliny a hmyz. Pokud jste milovníci přírody, může vám tento přechod znít vzrušujícím způsobem, ale pro regionální ekosystémy by to byla jen špatná zpráva. Nově příchozí druhy by se staly predátory, konkurenty a parazity původních rostlin a živočichů. Nemluvě o možných šiřitelích nemocí. To vše by ohrozilo biologickou rozmanitost a mohlo by vést k zániku mnoha druhů a zároveň k potenciálnímu vzniku nových.

Reklama
Reklama