Proslulý Don Vito, tajemný gentleman a boss italské mafie. S příchodem fašismu mafii pšenka nekvetla

Proslulý Don Vito, tajemný gentleman a boss italské mafie. S příchodem fašismu mafii pšenka nekvetla

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Don Vito Cascio Ferro je jednou z nejproslulejších postav mafie v historii. Příchod fašismu jeho vliv znatelně omezil, paradoxně mu však pomohl sám Mussolini.

S příchodem fašismu mafii pšenka nekvetla

Fašismus, který nastoupil k moci v Itálii v roce 1922 pod vedením Benita Mussoliniho, měl na sicilskou mafii výrazný dopad. Přestože se mafiánské organizace snažily svou mocenskou pozici udržet, musely se chtě nechtě novému politickému režimu přizpůsobit. V roce 1926 Mussolini osobně vyhlásil válku proti mafii a na Sicílii byla zavedena tvrdá vojenská vláda, která měla za úkol mafiánské kruhy likvidovat. V důsledku toho bylo mnoho mafiánů popraveno, vězněno nebo muselo uprchnout z Itálie.

Mussoliniho vláda se snažila mafii oslabit také ekonomicky. Byly zakázány sázky a hazard, což byla důležitá část mafiánského podnikání. Dále byly zrušeny některé zvýhodněné podmínky pro mafiánské podniky a byla zavedena kontrola vývozu citrusových plodů, které byly hlavním zdrojem příjmů mafie.

Spojenectví Cascia Ferra a Benita Mussoliniho

Mussoliniho vláda sice potlačovala mafiánskou organizaci a snažila se ji vyhubit, ale Cascio Ferro si velmi rychle uvědomil, že spolupráce s Mussolinim a jeho režimem může být pro mafii výhodná. Vito Cascio Ferro se tedy přidal k Benitu Mussolinimu a jeho fašistickému režimu v Itálii především z pragmatických důvodů a kvůli zachování svého vlivu a bohatství. 

Cascio Ferro a někteří další mafiáni se tak stali Mussoliniho spojenci a pomáhali mu v jeho politické kampani a boji proti nepřátelům. Výměnou za to měli možnost pokračovat v obchodování s drogami, prostitucí a zbraněmi, což pro ně bylo velmi výhodné. Nicméně i přestože se Cascio Ferro spojil s Mussolinim, mafie stále trpěla a byla fašistickým režimem postupně potlačována. Ačkoli se jim podařilo nějakou činnost udržet, byli stále více vystaveni riziku zatčení a pronásledování ze strany státních orgánů.

Spojenectví se mu vyplatilo

V roce 1926 byl Cascio Ferro obviněn z vraždy italského novináře Giuseppa Favara a byl odsouzen k doživotnímu vězení. Nicméně v roce 1930 byl díky amnestii udělené Mussolinim propuštěn a odešel do exilu v Argentině, kde pokračoval v mafiánských aktivitách. Zemřel v roce 1943 v Buenos Aires ve věku 81 let.

Reklama

Reakce mafie na Mussoliniho vládu

Obecně vzato se mafie musela novým podmínkám přizpůsobit a najít nové způsoby, jak svou moc udržet. Někteří mafiáni se stejně jako Vito Cascio Ferro spojili s fašisty a stali se jejich spojenci. Nicméně většina mafiánů byla zásadně proti fašismu, protože jim omezoval jejich svobodu a podnikání. Tento odpor však měl za následek mnoho obětí, fašistická vláda totiž tvrdě potlačovala jakoukoli formu odporu, mafii nevyjímaje.

V důsledku fašistického režimu sice vliv mafie slábl, ale po pádu Mussoliniho v roce 1943 se jim podařilo své pozice obnovit. Sice nebyli tak silní jako před nástupem fašismu, ale stále měli velký vliv na sicilskou společnost a ekonomiku. Mafie se opět stala jedním z hlavních problémů italské vlády a je aktivní dodnes.

Reklama
Reklama