Přežití muzeí: Zpráva UNESCO poukazuje na možnosti do budoucna

Přežití muzeí: Zpráva UNESCO poukazuje na možnosti do budoucna

Foto: Oleg GawriloFF / Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Organizace UNESCO zveřejnila minulý týden zprávu poskytující prozatímní hodnocení situace 104 tisíc muzeí tváří v tvář covidu-19 na základě údajů poskytnutých 87 členskými státy v online průzkumu provedeném loni v březnu. Zpráva potvrzuje zranitelnost muzeí rok od začátku pandemie.

UNESCO je organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu je specializovaná agentura OSN zaměřená na podporu světového míru a bezpečnosti prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře. Sídlí v Paříži. Organizace má 193 členských zemí, naposledy byla přijata Palestina. (Wikipedia.org)

V roce 2020 byla muzea zavřena v průměru 155 dní a od začátku roku 2021 muselo mnoho z nich znovu zavřít dveře, což v průměru vedlo k 70% poklesu návštěvnosti a 40 až 60% poklesu ve srovnání s rokem 2019.

Snížené financování

Zpráva popisuje opatření přijatá muzei, včetně osvětových kampaní a posílených bezpečnostních protokolů. Zaznamenává významné snížení veřejného financování, v některých případech až 40 %, které postihuje téměř polovinu muzeí ve státech, které na průzkum odpověděly.

To je alarmující, protože prodloužené uzavírání a prudký pokles návštěvnosti a výnosů, které s sebou nesou, mají dopad na muzejní sektor jako celek, což ztěžuje udržení úsilí o zachování sbírek, zajištění jejich bezpečnosti a udržování vztahů s veřejností a místními komunitami. Zprávy dále poukazují na základní ekonomické a sociální funkce muzeí a na jejich potenciální příspěvek k obnově po covidu.

Nutnost digitalizace

Zpráva obsahuje doporučení, zejména naléhavě žádající implementaci rozsáhlé politiky digitalizace inventarizačních sbírek a opatření na podporu vzdělávání, školení a výzkumu.

Jako specializovaná agentura OSN pro kulturu se UNESCO zavazuje doprovázet členské státy a muzejní instituce při této transformaci. Poskytne referenční rámec a podpoří mezinárodní spolupráci.

 

„Místo, které rezervujeme pro muzea v politice obnovy pandemie, říká hodně o společenských hodnotách, které si přejeme prosazovat. Uprostřed krize nesmíme ztratit ze zřetele zásadní význam zajištění přístupu ke kultuře a zachování našeho společného dědictví v celé jeho rozmanitosti. Státy hrají zásadní roli při podpoře muzeí v tomto obtížném období, a to prostřednictvím ambiciózní kulturní politiky, a to nejen proto, aby zaručily jejich přežití, ale také je připravily na budoucnost.“
Audrey Azoulay, UNESCO Director-General

Zprávy a debaty

Publikace navazuje na první globální zprávu z května 2020 nazvanou Muzea po celém světě tváří v tvář covidu-19 . Je součástí probíhající práce UNESCO na zachování, propagaci a podporu muzeí v návaznosti na doporučení UNESCO o muzeích z roku 2015, nedávnou debatu Úvahy o budoucnosti muzeí a Fórum pro muzea na vysoké úrovni, jehož druhé vydání se uskuteční příští září.

Reklama
Reklama